JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lei­ri­toi­min­ta Han­ka­sal­mel­la lak­kaa tois­tai­sek­si

Uutiset
17.9.2020 15.20

Juttua muokattu:

17.9. 15:18
2020091715183620200917152000

Kyösti Marjanen

Kyösti Marjanen

Päi­vä­mies

SRK:n työ­va­li­o­kun­ta päät­ti ko­kouk­ses­saan 10. syys­kuu­ta lei­ri­toi­min­nan lo­pet­ta­mi­ses­ta Han­ka­sal­men lei­ri­kes­kuk­sen ny­kyi­ses­sä kiin­teis­tös­sä. Lo­pet­ta­mis­pää­tös joh­tuu ra­ken­nuk­sen si­säil­ma­on­gel­man ai­heut­ta­mas­ta tur­val­li­suus­ris­kis­tä.

Työ­va­li­o­kun­ta päät­ti jat­kaa ra­ken­nus­hank­keen val­mis­te­lua ai­kai­sem­pien suun­ni­tel­mien mu­kai­ses­ti. SRK:n joh­to­kun­ta päät­tää urak­ka­tar­jous­kil­pai­lun jäl­keen, mi­ten asi­as­sa ede­tään.

Han­ka­sal­men lei­ri­työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Timo Lep­pä­nen luot­taa sii­hen, et­tä lei­re­jä jär­jes­te­tään alu­eel­la myös tu­le­vai­suu­des­sa.

– Lei­ri­toi­min­ta on tär­ke­ää ja tar­peel­lis­ta edel­leen, ja sen suun­nit­te­lu tu­ki­a­lu­eel­lam­me jat­kuu. Vaik­ka tun­nel­mat ovat nyt hai­ke­at, saam­me kat­sel­la luot­ta­vai­ses­ti ja va­loi­sin mie­lin tu­le­vai­suu­teen.

Lep­pä­nen to­te­aa, et­tä mo­nil­la on vuo­sien ja vuo­si­kym­men­ten ajal­ta pal­jon muis­to­ja Han­ka­sal­men lei­reil­tä.

– Lei­ri­työ on mei­dän kaik­kien yh­teis­tä työ­tä, ja saam­me jo­kai­nen an­taa lah­jam­me tä­hän työ­hön.

6.12.2021

Her­ra sa­noi is­ra­e­li­lai­sil­le: ”Älä sor­ra muu­ka­lais­ta; olet­te­han it­se­kin ol­leet muu­ka­lai­si­na Egyp­tis­sä ja tie­dät­te, mitä on elää vie­raas­sa maas­sa muu­ka­lai­se­na.” 2. Moos. 23:9

Viikon kysymys