JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Li­sää ka­pa­si­teet­tia SRK:n si­vus­toil­le

Uutiset
18.3.2020 11.18

Juttua muokattu:

19.3. 09:07
2020031909075620200318111800

Päi­vä­mies

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen (SRK) hal­lin­noi­mil­le net­ti­si­vuil­le on li­sät­ty ka­pa­si­teet­tia, kun kä­vi­jä­mää­rät ovat li­sään­ty­neet. Ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­man toi­min­nan hil­jen­ty­mi­sen ja ko­ti­ka­ran­tee­nien vuok­si säh­köi­sil­le ai­neis­toil­le on ol­lut ta­val­lis­ta enem­män ky­syn­tää.

Kä­vi­jä­mää­rät li­sään­tyi­vät vä­lil­lä 10.–17. maa­lis­kuu­ta eten­kin las­ten­pol­ku.fi-verk­ko­si­vuil­la, jois­sa kä­vi­jä­mää­rä nou­si 200:sta lä­hel­le 1 400:aa.

– Asi­aan vai­kut­ti var­mas­ti se, et­tä ai­na­kin yh­des­sä so­mes­sa kier­tä­nees­sä net­ti­py­hä­kou­lus­sa oli link­ki si­vuil­la ole­vaan har­tau­teen. Ole­tan, et­tä si­vuil­le on tul­lut huo­mat­ta­vas­ti ai­em­paa enem­män käyt­tä­jiä juu­ri tuol­lai­sen lin­kin kaut­ta, ar­vi­oi Las­ten pol­ku -leh­den pää­toi­mit­ta­ja Kat­ri Iso­pah­ka­la.

Myös Ke­sä­seu­ra­ra­di­on, Su­vi­seu­ro­jen ja Rau­ha­nyh­dis­tys.fi -si­vus­to­jen kä­vi­jä­mää­rät ovat nous­seet huo­mat­ta­vas­ti.

18.9.2020

Syn­tim­me ovat meil­le lii­an ras­kaat, mut­ta sinä an­nat ne an­teek­si. Au­tu­as se, jon­ka sinä va­lit­set! Hän saa tul­la luok­se­si ja asua py­hä­kös­sä­si. Ps. 65:4–5

Viikon kysymys