JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Naa­mi­o­kas­vot kou­lut­tau­tu­vat ää­ni­työ­hön: "Tämä on ihan ren­toa"

Uutiset
18.10.2020 9.20

Juttua muokattu:

17.10. 18:12
2020101718120920201018092000
Teemu Partanen (vas.) ja Johannes Manninen treenaavat äänitiedostojen käsittelyä kesäseuraradiotyötä varten.

Teemu Partanen (vas.) ja Johannes Manninen treenaavat äänitiedostojen käsittelyä kesäseuraradiotyötä varten.

Juhani Ojalehto

Teemu Partanen (vas.) ja Johannes Manninen treenaavat äänitiedostojen käsittelyä kesäseuraradiotyötä varten.

Teemu Partanen (vas.) ja Johannes Manninen treenaavat äänitiedostojen käsittelyä kesäseuraradiotyötä varten.

Juhani Ojalehto

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on toi­min­ta­kau­si käyn­nis­tyi uu­den­lai­se­na ha­ja­to­teu­tuk­se­na Reis­jär­ven opis­tol­la.

Työ on ihan ren­toa, ke­huu en­sim­mäis­tä ker­taa Su­vi­seu­ro­jen ra­dio- ja vies­tin­tä­työ­hön val­men­ta­val­le vies­tin­tä­kurs­sil­le tul­lut Tee­mu Par­ta­nen.

– Tämä on ihan sel­lais­ta kuin ajat­te­lin­kin. Hom­ma ei ole vä­ki­näis­tä. Se on sem­moi­nen po­si­tii­vi­nen lisä, hän ku­vai­lee en­si­vai­ku­tel­maa.

Yli puo­let kurs­si­lai­sis­ta osal­lis­tu­vat etä­nä

On toi­min­ta­kau­den kurs­si nu­me­ro yk­si lo­ka­kuun puo­li­vä­lis­sä ja Tee­mu Par­ta­nen on käy­nyt toi­meen leik­ke­le­mäl­lä ää­ni­tie­dos­toa edi­toin­ti­oh­jel­mal­la.

En­sim­mäi­sel­lä kurs­sil­la edi­toi­jat opet­te­le­vat ja ker­taa­vat edi­toin­ti­oh­jel­man omi­nai­suuk­sia sekä kuu­le­vat sii­tä, mi­ten ää­ni­nau­haa yleen­sä kä­si­tel­lään.

Täl­lä ker­taa kaik­ki ke­sä­seu­ra­ra­di­o­työ­hön lu­pau­tu­neet ei­vät ole saa­pu­neet pai­kan pääl­le.

Reis­jär­ven opis­tol­la on läs­nä noin vii­si­kym­men­tä eri vies­tin­tä­teh­tä­viin lu­pau­tu­nut­ta kurs­si­lais­ta

Etä­nä osal­lis­tuu suun­nil­leen seit­se­män­kym­men­tä. He ovat ko­ti­päät­teil­tään kuu­lol­la ja vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa läs­nä­o­li­joi­hin Meet-so­vel­luk­sen vä­li­tyk­sel­lä.

Osal­lis­tu­mis­ta ei tar­vi­nut miet­tiä

Edi­toin­tia Par­ta­nen ei tee en­si ker­taa. Hän on va­paa-ajal­laan ko­keil­lut vi­de­oe­di­toin­tia.

Ke­sä­seu­ra­ra­di­oon tul­laan pää­sään­töi­ses­ti kut­sut­tu­na. Par­ta­sel­le kut­su tuli vä­hän kuin pus­kis­ta.

– Olin An­nin [Luk­ka, edi­toi­jien vas­tuu­hen­ki­lö] ko­ti­o­vel­la, ja hän tuli sii­hen vain ja ky­syi, et­tä läh­det­kö edi­toi­jak­si. Vas­ta­sin, et­tä läh­den, Par­ta­nen taus­toit­taa.

En­sim­mäi­nen suur­ten seu­ro­jen vies­tin­tä­kurs­si päät­tyy tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Kou­lu­tus­put­keen kuu­luu yh­teen­sä kol­me kurs­sia, jois­ta toi­nen ja kol­mas pi­de­tään mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan ke­vääl­lä.

23.10.2020

Hän an­toi Is­ra­e­lil­le la­kin­sa ja käs­ki mei­dän isi­äm­me opet­ta­maan ne lap­sil­leen,

jot­ta tu­le­va­kin pol­vi ne tun­ti­si, jot­ta vas­te­des syn­ty­vät­kin ne op­pi­si­vat ja ker­toi­si­vat omil­le lap­sil­leen. Ps. 78:5–6

Viikon kysymys