JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Nuo­ri tar­vit­see elä­mään­sä luo­tet­ta­via ih­mis­suh­tei­ta

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
12.8.2014 8.24

Juttua muokattu:

1.1. 23:45
2020010123452620140812082400

Suo­men Mie­len­ter­veys­seu­ran toi­min­nan­joh­ta­ja Ma­ri­ta Ruo­ho­nen muis­tut­taa, et­tä nuo­ruu­des­sa ko­et­tu yk­si­näi­syys voi vai­kut­taa suu­res­ti koko lop­pu­e­lä­män ajan. Tä­nään vie­te­tään YK:n kan­sain­vä­lis­tä nuo­ri­son päi­vää tee­mal­la nuo­ret ja mie­len­ter­veys.

Suo­men Mie­len­ter­veys­seu­ran krii­si­kes­kus­ten tar­jo­a­mis­sa pal­ve­luis­sa yk­si­näi­syys on yk­si ylei­sim­mis­tä yh­tey­de­no­ton syis­tä. Eten­kin nuor­ten koh­dal­la yk­sin jää­mi­sen seu­rauk­set voi­vat ol­la va­ka­via.

– Näin kou­lu­jen aloi­tus­vii­kol­la on hyvä muis­taa, et­tä jo­kai­nen nuo­ri tar­vit­see elä­mään­sä luo­tet­ta­via ih­mis­suh­tei­ta. Yk­sin jää­mi­nen voi vau­ri­oit­taa nuo­ren ke­hi­tys­tä ja vai­keut­taa ih­mis­suh­tei­den luo­mis­ta myös van­hem­mal­la iäl­lä.

Mie­len­ter­veys­tai­to­ja voi ope­tel­la. It­se­tun­te­muk­sen vah­vis­ta­mi­nen, roh­kai­se­mi­nen omien tun­tei­den il­mai­se­mi­seen sekä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen ke­hit­tä­mi­seen aut­ta­vat nuo­ria, muis­tut­taa Ruo­ho­nen.

Suo­men Mie­len­ter­veys­seu­ra tar­jo­aa opet­ta­jil­le ja muil­le kas­vat­ta­jil­le mo­nen­lai­sia työ­ka­lu­ja, joil­la voi las­ten ja nuor­ten kans­sa ke­hit­tää mie­len­ter­veys­tai­to­ja.

Kuva: SRK:n kuva-ar­kis­to

7.6.2020

Jee­sus sa­noo: "Niin kuin Isä on ra­kas­ta­nut mi­nua, niin olen minä ra­kas­ta­nut tei­tä. Py­sy­kää mi­nun rak­kau­des­sa­ni." Joh. 15:9

Viikon kysymys