JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Nuor­ten oma si­vus­to on nyt avoin­na

Uutiset
2.10.2018 6.38

SRK jul­kis­ti Us­kon tiel­lä -verk­ko­si­vut per­jan­tai­na 28. syys­kuu­ta. Nuo­ril­le suun­nat­tu si­vus­to ko­ko­aa esi­mer­kik­si tie­toa rip­pi­lei­reis­tä, alu­eel­li­sis­ta ta­pah­tu­mis­ta ku­ten rip­pi­kou­lu­jen ko­di­nil­lois­ta, sekä Päi­vä­mie­hen nuor­ten­lii­te Kap­sä­kin kir­joi­tuk­sia. Tar­jol­la on myös vi­de­oi­ta rip­pi­kou­lu­lei­reil­tä.

Us­kon tiel­lä -verk­ko­si­vuil­la on tar­koi­tus jul­kais­ta myös nuor­ten te­ke­miä blo­gi­kir­joi­tuk­sia ja ja­kaa hei­dän lä­het­tä­mien­sä ku­vien kaut­ta pil­kah­duk­sia si­vus­ton­käyt­tä­jien elä­mäs­tä.

Si­vu­jen toi­vo­taan vas­taa­van tar­pee­seen: sil­loin se toi­mi­si nuo­ril­le ak­tii­vi­ses­ti käy­tet­tä­vä­nä tie­to­läh­tee­nä SRK:n ta­pah­tu­mis­ta ja toi­saal­ta yh­dis­tä­vä­nä si­vus­to­na hei­dän kes­kuu­des­saan.

Mar­ras­kuus­sa avat­ta­va va­paa­eh­tois­työn re­surs­si­pank­ki on käy­tet­tä­vis­sä niin ikään Us­kon tiel­lä -si­vu­jen kaut­ta: re­surs­si­pank­kiin il­moit­tau­tu­mal­la nuo­ri voi osal­lis­tua SRK:n kaut­ta teh­tä­viin työ­muo­toi­hin.

Nuor­ten­si­vuil­la jul­kais­taan kuu­si­o­sai­nen ri­pa­ri-vi­de­o­sar­ja. Vi­de­ot on ku­vat­tu ke­sän 2018 rip­pi­lei­reil­lä. Täs­tä voit kat­soa en­sim­mäi­sen sar­jan en­sim­mäi­sen vi­de­on:

https://www.yo­u­tu­be.com/em­bed/vIhKjgrwdRs

EevaPohjola
18.1.2020

Hän on lä­het­tä­nyt mi­nut ju­lis­ta­maan Her­ran rie­mu­vuot­ta, päi­vää, jona Ju­ma­lam­me an­taa pal­kan. Hän on lä­het­tä­nyt mi­nut loh­dut­ta­maan kaik­kia mur­heel­li­sia. Jes. 61:2

Viikon kysymys