JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Nuor­ten per­jan­tai -toi­min­taan ide­oi­ta kurs­sil­ta

Päivämies
Uutiset
8.9.2016 6.27

Juttua muokattu:

1.1. 23:38
2020010123382620160908062700

Jy­väs­ky­län nuor­ten per­jan­tai -toi­min­ta eli nupe on pyö­ri­nyt jo kuu­den vuo­den ajan. Oli­si­ko rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä­si tar­vet­ta vas­taa­val­le toi­min­nal­le? Ai­he on esil­lä Jäm­sän opis­tos­sa pi­det­tä­väl­lä kurs­sil­la syys–lo­ka­kuun vaih­tees­sa, 30.9.–2.10.

Moni nuo­ri et­sii it­sel­leen ys­tä­viä ja po­ru­koi­ta, mie­le­käs­tä te­ke­mis­tä ja saat­taa poh­tia us­ko­mi­sen asi­oi­ta­kin hy­vin mo­nes­ta nä­kö­kul­mas­ta. Jy­väs­ky­län rau­ha­nyh­dis­tyk­ses­sä he­rä­si kuu­si vuot­ta sit­ten tar­ve ke­hit­tää toi­min­taa rip­pi­kou­lun käy­neil­le nuo­ril­le, ja nuor­ten per­jan­tait aloi­tet­tiin SRK:n pi­lot­ti­ko­kei­lu­na tä­hän tar­pee­seen.

Nupe-il­to­jen tar­koi­tuk­se­na on tar­jo­ta nuo­ril­le tur­val­li­nen paik­ka, jos­sa tu­tus­tua sa­ma­ni­käi­siin nuo­riin, kes­kus­tel­la us­ko­mi­sen asi­ois­ta ja oles­kel­la yh­des­sä vaik­ka­pa pin­gis­tä pe­la­ten.

Il­lat ovat kuu­des­sa vuo­des­sa va­kiin­nut­ta­neet paik­kan­sa rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­ta­ka­len­te­ris­sa. Nuo­ret tu­le­vat il­toi­hin mie­lel­lään lä­hi­paik­ka­kun­tia myö­ten, ja van­hem­mat­kin ovat iloin­neet uu­des­ta toi­min­ta­muo­dos­ta. Ko­em­me, et­tä Ju­ma­la on siu­nan­nut nuor­ten per­jan­tai -toi­min­taa. Myös mo­nel­la muul­la paik­ka­kun­nal­la poh­di­taan sa­man­tyyp­pi­siä ky­sy­myk­siä, ja kiin­nos­tus täl­lais­ta toi­min­taa koh­taan on kas­va­nut.

Jäm­sän opis­tol­la syys-lo­ka­kuun vaih­tees­sa jär­jes­tet­tä­vän lap­si- ja nuo­ri­so­työn kurs­sin tee­ma­na on osal­lis­ta­va ope­tus kai­kis­sa Sii­o­nin työ­muo­dois­sa. Kurs­sin toi­se­na kes­kei­se­nä tee­ma­na on nuor­ten per­jan­tai -toi­min­ta. Per­jan­tai-il­ta­na pää­sem­me seu­raa­maan suo­raa lä­he­tys­tä Jy­väs­ky­län nuor­ten per­jan­tai -il­las­ta.

Mi­kä­li rau­ha­nyh­dis­tyk­ses­sän­ne poh­di­taan nuor­ten hy­vin­voin­tia, ys­tä­vys­ty­mis­tä ja us­ko­ne­lä­mää tu­ke­vaa toi­min­taa, toi­vo­tam­me tei­dät läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leik­si Jäm­sään kurs­sil­le op­pi­maan ja ke­hit­tä­mään tätä toi­min­ta­muo­toa.

Teks­ti: Kir­si Lam­mi­na­ho ja Ma­ria Luh­ta­nie­mi

Ku­vi­tus­ku­va: Mar­kus Leh­ti­nie­mi

8.7.2020

Et­kö ym­mär­rä, et­tä Ju­ma­lan hy­vyys joh­taa si­nut kään­ty­mi­seen? Room. 2:4

Viikon kysymys