JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Nuo­ti­oil­las­sa on ke­sä­seu­ro­jen tun­nel­maa

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
15.6.2019 6.16

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302444020190615061600

Vii­leä ja tuu­li­nen sää ter­veh­ti ke­sän en­sim­mäi­seen nuo­ti­oil­taan ko­koon­tu­nei­ta Pat­ti­jo­en rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä.

Nuo­ti­oil­las­sa oli jo ke­sä­seu­ro­jen tun­nel­maa: yh­teis­tä ul­ko­na oloa ja kuu­lu­mis­ten vaih­toa, kah­via, mak­ka­raa ja lap­sil­la kä­det kark­kia täyn­nä.

Tuu­li oli sen ver­ran kyl­mä, et­tä osa ajas­ta vie­tet­tiin si­sä­ti­lois­sa. Na­ru­tus ja ket­tin­gin­heit­to­ki­sa toi­vat kui­ten­kin ih­mi­set ulos.

Il­ta­har­tau­des­sa Vesa Tah­ko­la kiit­ti Ju­ma­laa hel­lun­tain ih­mees­tä ja sii­tä, et­tä sa­nan sie­men läh­ti le­vi­ä­mään maa­il­man ää­riin. Teks­tik­si hän oli va­lin­nut Apos­to­lien te­ois­ta koh­dan, jos­sa ker­ro­taan suu­ris­ta seu­rois­ta. Niis­sä 3000 ih­mis­tä sai pa­ran­nuk­sen ar­mon.

Tu­le­va kesä ko­ko­aa mei­tä eri­ko­koi­siin seu­roi­hin. Tah­ko­la muis­te­li ecu­a­do­ri­lais­ta seu­ra­ti­lai­suut­ta, jos­sa pai­kal­la oli kak­si kuu­li­jaa.

– Evan­ke­liu­mi oli heil­le ter­ve­tul­lut ilo­sa­no­ma ja voi­ma­nan­ta­ja. Jo­kai­nen kuu­li­ja on tär­keä. Voim­me pääs­tä tai­vaa­seen vain evan­ke­liu­min us­ko­mi­sen kaut­ta.

Lau­loim­me hel­lun­tai­vir­ren Pyhä Hen­ki, loh­dut­ta­ja: ”Niin kuin kas­te ke­doil­lem­me vuo­ta­nut on tai­vaas­ta, niin myös, Hen­ki, sie­luil­lem­me tai­vaan vih­ma vuo­da­ta.” Ke­vät­sa­de on las­keu­tu­nut vir­kis­tä­vä­nä maa­han ja saa­nut yh­des­sä au­rin­gon kans­sa taas luon­non veh­re­äk­si. Sa­mal­la ta­voin Pyhä Hen­ki te­kee vir­voit­ta­vaa työ­tään meis­sä.

– Saam­me nyt­kin rau­has­sa ja le­vos­sa, Py­hän Hen­gen opas­ta­mi­na, kul­kea tai­vas­tie­tä, Tah­ko­la to­te­si har­tau­den lo­puk­si.

Teks­ti ja ku­vat Ma­ria Hy­vä­ri

13.8.2020

Her­ra, sinä olet oi­ke­a­mie­li­nen, oi­ke­at ovat si­nun pää­tök­se­si. Ps. 119:137

Viikon kysymys