JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Päi­vä­mie­heen ha­e­taan toi­mi­tus­pääl­lik­köä

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
28.2.2018 9.17

Juttua muokattu:

31.12. 09:27
2019123109271720180228091700

Päi­vä­mie­hes­sä on par­hail­laan ha­et­ta­va­na toi­mi­tus­pääl­li­kön teh­tä­vä. Ky­sees­sä on uu­si toi­mi, joka avau­tuu, kun SRK:n vies­tin­täyk­si­kös­sä teh­dään toi­men­ku­va­muu­tok­sia Pek­ka Ait­ta­kum­mun siir­ty­es­sä 9. huh­ti­kuu­ta seu­ra­kun­ta­pas­to­rik­si Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­taan. Ait­ta­kum­pu on toi­mi­nut Päi­vä­mie­hen vs. pää­toi­mit­ta­ja­na ja vies­tin­täyk­si­kön joh­ta­ja­na.

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus­pääl­lik­kö vas­taa Päi­vä­mie­hen toi­mi­tuk­sen käy­tän­nön työn suun­nit­te­lus­ta ja joh­ta­mi­ses­ta sekä leh­tien avus­ta­ja­ver­kos­ton toi­min­nas­ta ja ää­ni­leh­ti­tuo­tan­nos­ta. Hän toi­mii myös Sii­o­nin ke­vään pää­toi­mit­ta­ja­na.

Vies­tin­tä­o­saa­mi­nen tär­ke­ää

Teh­tä­vä edel­lyt­tää vies­tin­nän osaa­mis­ta, ko­ke­mus­ta toi­mi­tus­työs­tä ja van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen kris­til­li­syy­den tun­te­mus­ta. Ko­ke­mus esi­mies­työs­tä kat­so­taan eduk­si.

Haku toi­mi­tus­pääl­li­kön teh­tä­vään on avoin­na 16.3.2018 saak­ka, ja ha­ke­mus­ten tu­lee ol­la pe­ril­lä tuo­na päi­vä­nä. Li­sä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä an­ta­vat Pek­ka Ait­ta­kum­pu ja pää­sih­tee­ri Juha Kaa­ri­vaa­ra.

Ha­kuil­moi­tus toi­mi­tus­pääl­li­kön teh­tä­väs­tä löy­tyy tääl­tä.

Muu­tok­sia toi­men­ku­vis­sa

SRK:lla teh­dään myös mui­ta toi­men­ku­va­muu­tok­sia. Vs. kus­tan­nus­pääl­lik­kö­nä toi­mi­nut Ol­li Lohi siir­tyy omaan teh­tä­vään­sä Päi­vä­mie­hen pää­toi­mit­ta­jak­si ja vies­tin­täyk­si­kön joh­ta­jak­si. Hän jat­kaa myös vies­tin­tä­pääl­lik­kö­nä. Näi­hin muu­tok­siin liit­ty­vät teh­tä­vä­jär­jes­te­lyt jul­kai­su­työn yk­si­kös­sä ovat vie­lä avoin­na.

Päi­vä­mie­hes­sä on täl­lä het­kel­lä kol­me toi­mit­ta­jaa ja verk­ko­toi­mit­ta­ja. Yk­si kol­mes­ta toi­mit­ta­jas­ta ni­me­tään vas­tuu­toi­mit­ta­jak­si, jon­ka teh­tä­viin si­säl­tyy eri­tyi­ses­ti yh­tey­den­pi­toa leh­ti­a­vus­ta­jien, kir­joit­ta­jien ja ku­vaa­jien kans­sa.

4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys