JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Päi­vä­mie­heen uu­sia pals­to­ja – Kap­säk­kiin sar­ja­ku­va

Päivämies
Uutiset
18.1.2018 6.12

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109280720180118061200

Päi­vä­mie­hes­sä on tä­män vuo­den alus­sa aloit­ta­nut nel­jä uut­ta pals­taa. En­si vii­kol­la nuor­te­no­sio Kap­sä­kis­sä al­kaa il­mes­tyä sar­ja­ku­va Ta­ka­penk­ki, joka on Päi­vä­mie­hen toi­mit­ta­jan Ju­ha­ni Oja­leh­don kä­si­a­laa. Ohei­nen kuva on ote en­sim­mäi­ses­tä stri­pis­tä.

– Sen pää­hen­ki­löt ovat us­ko­vai­sia nuo­ria, mil­jöö rau­ha­nyh­dis­tys ja ta­ri­nat nou­se­vat us­ko­vais­ten ta­vois­ta ja pu­heis­ta. Sen on tar­koi­tus ol­la haus­ka, ja se au­ke­aa luul­ta­vas­ti par­hai­ten rau­ha­nyh­dis­tyk­sen taus­ta­yh­tei­söl­le, Oja­leh­to ker­too.

Jo pit­kään sar­ja­ku­va­piir­tä­mis­tä har­ras­ta­nut Oja­leh­to ker­too ide­an sar­ja­ku­vas­ta syn­ty­neen erään ys­tä­vän sut­kauk­sis­ta seu­ra­pen­kis­sä.

– Sar­ja­ku­van on tar­koi­tus ilah­dut­taa nuo­ria ja huo­mi­oi­da hei­dät. Näin he ko­ki­si­vat Kap­sä­kin vie­lä vah­vem­min omak­seen.

Ni­mi­päi­vä­san­ka­rit haas­tat­te­lus­sa

Muut kol­me uut­ta pals­taa ovat Ni­mi­päi­vy­ri, Vii­kon ky­sy­mys ja Päi­vä­mie­hen juu­ril­la. Ni­mi­päi­vy­ris­sä haas­ta­tel­laan jo­ta­ku­ta vii­kon ni­mi­päi­vä­san­ka­ria ja ava­taan ni­mien taus­to­ja. Vii­kon ky­sy­mys -pals­tal­la lu­ki­jat voi­vat vas­ta­ta jo­hon­kin ajan­koh­tai­seen ky­sy­myk­seen teks­ti­vies­tit­se. Päi­vä­mie­hen juu­ril­la pa­laa kuu­den­kym­me­nen vuo­den ta­kai­sen leh­den nu­me­roon esi­tel­len jon­kin van­han uu­ti­sen.

Uut­ta myös muis­sa SRK:n leh­dis­sä

Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä uut­ta ovat pals­tat Sa­not­tua sekä Ties­tä ja mat­kas­ta. Nii­den kaut­ta sekä pa­la­taan his­to­ri­aan et­tä tar­kas­tel­laan ny­ky­päi­vää.

Sii­o­nin ke­vääs­sä taas jul­kais­taan hel­mi­kuun alus­ta al­ka­en uu­te­na pals­tat Ku­va­raa­ma­tun ää­rel­lä, Mui­nai­sia eläi­miä ja Lä­hi­luon­non ih­mei­tä. Uu­sien pals­to­jen ta­voit­tee­na on tuo­da lap­sen­ta­jui­ses­ti esil­le Ju­ma­lan sa­nan mer­ki­tys­tä ja Ju­ma­lan luo­mis­työn rik­kaut­ta.

4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys