JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Päi­vä­mies-verk­ko­leh­den blo­gis­ti kir­joit­ti me­di­an vas­tuus­ta

Uutiset
3.4.2014 14.40

Päi­vä­mies-verk­ko­leh­den blo­gis­ti, jour­na­lis­ti Pek­ka Las­si­la poh­tii uu­sim­mas­sa pos­tauk­ses­saan me­di­an vas­tuu­ta.

– Sa­nan­va­paus on de­mok­ra­ti­an yk­si pe­ru­se­le­ment­ti. Ihan kaik­kea ei kui­ten­kaan voi jul­ki­ses­ti sa­noa, hän to­te­aa.

Las­si­la muis­tut­taa, et­tä lain mu­kaan muun mu­as­sa us­kon­nol­li­nen va­kau­mus on sel­lai­nen ar­ka­luon­toi­nen hen­ki­lö­tie­to, jon­ka saa jul­kais­ta vain, jos seu­raa­vat kol­me eh­toa täyt­ty­vät: hen­ki­lö toi­mii jul­ki­ses­sa teh­tä­väs­sä tai vi­ras­sa tai vas­taa­vas­sa ase­mas­sa ja tie­to vai­kut­taa toi­min­nan ar­vi­oin­tiin mai­ni­tus­sa teh­tä­väs­sä ja tie­dol­la on mer­ki­tys­tä yh­teis­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vän asi­an kä­sit­te­le­mi­sek­si.

– Ot­si­koi­ta, jois­sa vii­ta­taan les­ta­di­o­lai­suu­teen, esiin­tyy me­di­as­sa. Se, kuin­ka asi­aan­kuu­lu­vaa tämä viit­taa­mi­nen on, vaih­te­lee. Jois­sa­kin asi­ayh­teyk­sis­sä viit­taa­mi­nen on pe­rus­tel­tua, jois­sa­kin ot­si­kois­sa ky­sei­sen hen­ki­lö­tie­don mai­nin­ta voi ol­la tar­koi­tus­ha­kuis­ta, Las­si­la kir­joit­taa.

Hä­nen mu­kaan­sa on tär­ke­ää, et­tä me­dia tun­tee vas­tuun­sa ja tie­dos­taa, et­tä va­kau­muk­sen pe­rus­tee­ton mai­nit­se­mi­nen mur­taa yk­si­tyi­syy­den suo­jaa.

– Us­kon­nol­li­sen va­kau­muk­sen mai­nit­se­mi­nen voi myös vai­kut­taa lu­ki­joi­den mie­li­ku­viin niin, et­tä yk­sit­täi­sen ih­mi­sen käyt­täy­ty­mi­nen yleis­te­tään koko us­ko­nyh­tei­sön käyt­täy­ty­mi­sek­si.

Voit lu­kea Las­si­lan pos­tauk­sen ko­ko­naan tääl­tä.

HannaKallunki
20.1.2020

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys