JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Pian al­ka­vat opis­to­seu­rat

Uutiset
16.7.2020 15.40

Juttua muokattu:

16.7. 15:45
2020071615450420200716154000
Viime kesänä Ranuan opistoseuroihin saapui vieraita myös veneellä.

Viime kesänä Ranuan opistoseuroihin saapui vieraita myös veneellä.

Kari Vengasaho

Viime kesänä Ranuan opistoseuroihin saapui vieraita myös veneellä.

Viime kesänä Ranuan opistoseuroihin saapui vieraita myös veneellä.

Kari Vengasaho

Pian ovat al­ka­mas­sa opis­to­seu­ra­vii­kon­lo­put. Seu­rat jär­jes­te­tään vir­tu­aa­li­ses­ti eli oh­jel­maa voi kuun­nel­la Ke­sä­seu­ra­ra­di­on ja ne­tin vä­li­tyk­sel­lä. Tu­tus­ta poi­ke­ten en­sim­mäi­se­nä ovat vuo­ros­sa tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na Jäm­sän seu­rat, seu­raa­vak­si Ra­nu­an ja vii­mei­sim­pä­nä Reis­jär­ven seu­rat.

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on oh­jel­maan si­säl­tyy opis­to­seu­ro­jen ai­ka­na seu­ra­pu­hei­den li­säk­si muun mu­as­sa tut­tu­ja ja uu­sia oh­jel­ma­sar­jo­ja. Su­vi­seu­rois­sa al­ka­neis­ta sar­jois­ta jat­ku­vat esi­mer­kik­si Ys­tä­vyys ja Raa­ma­tun hen­ki­löis­tä ker­to­va sar­ja Kään­ne­koh­tia. Uu­te­na aloit­ta­vat esi­mer­kik­si Ai­kam­me ihan­teet -sar­ja sekä Rak­kaus­ta­ri­na-sar­ja.

Il­tai­sin kuul­ta­vat Kap­säk­ki­ju­tut koos­tu­vat Jäm­sän opis­to­seu­ro­jen ai­ka­na pää­o­sin vii­me tal­ven Jäm­sän opis­to­lais­ten te­ke­mis­tä oh­jel­mis­ta nuo­ril­ta nuo­ril­le.

27.11.2020

Älä vaa­di pal­ve­li­jaa­si tuo­mi­ol­le, sil­lä si­nun edes­sä­si ei yk­si­kään ole syy­tön. Ps. 143:2

Viikon kysymys