JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Piis­pa Peu­ra vie­rai­li Jäm­sän opis­tol­la

Uutiset
6.2.2020 10.30

Juttua muokattu:

7.2. 08:50
2020020708500320200206103000

Kuva Jämsän opistolta

Kuva Jämsän opistolta

Rina Palm­roth

Jäm­sän seu­ra­kun­ta siir­tyi vuo­den vaih­tu­es­sa Tam­pe­reen hiip­pa­kun­nas­ta La­pu­an hiip­pa­kun­taan. Tä­män muu­tok­sen myö­tä La­pu­an hiip­pa­kun­nan piis­pa Simo Peu­ra vie­rai­li Jäm­sän opis­tol­la 24. tam­mi­kuu­ta.

Hän vie­rai­li opis­tol­la piis­pan­tar­kas­tuk­sen yh­tey­des­sä yh­des­sä La­pu­an hiip­pa­kun­nan ja Jäm­sän seu­ra­kun­nan edus­ta­jien kans­sa.

Vie­rai­luun kuu­lui oh­jel­maa, jota hen­ki­lö­kun­ta ja opis­ke­li­jat oli­vat yh­des­sä val­mis­tel­leet. Aluk­si reh­to­ri Juk­ka Pa­lo­la toi­vot­ti vie­raat läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leik­si.

Pe­da­go­gi­nen reh­to­ri Ilk­ka Ma­ju­ri piti har­tau­den, jon­ka ai­hee­na oli psal­mi 105: “Her­ra on ol­lut us­kol­li­nen. Lau­la­kaa Hä­nel­le, ylis­tä­kää Hän­tä, ker­to­kaa Hä­nen ih­me­töis­tään. Ylis­tä­kää Hä­nen py­hää ni­me­ään. Iloit­koot kaik­ki, jot­ka et­si­vät Her­raa!” Ma­ju­ri ker­toi, et­tä tuo psal­mi on opis­ton ydin­tä – on halu kiit­tää ja ylis­tää Ju­ma­laa. Hän myös to­te­si: "Tääl­lä ele­tään evan­ke­liu­mis­ta.”

Opis­ke­li­jat ker­toi­vat, mil­lais­ta opis­ke­li­joi­den kou­lu- ja ar­kie­lä­mä opis­tos­sa on. ”Opis­toon va­li­tuk­si tu­le­mi­nen ei ole sat­tu­maa, vaan Tai­vaan Isän joh­da­tus­ta”, opis­ke­li­jat to­te­si­vat.

Opis­ton mo­ni­puo­lis­ta kurs­si­toi­min­taa esit­te­li kou­lu­tus- ja tie­to­hal­lin­to­pääl­lik­kö Tuo­mas Tai­pa­le.

Piis­pa Simo Peu­ra ker­toi pu­heen­vuo­ros­saan omis­ta yh­teyk­sis­tään kan­sa­no­pis­toi­hin ja sii­tä, et­tä vie­rai­lu vah­vis­ti hä­nen kä­si­tys­tään kan­sa­no­pis­to­vuo­den vai­kut­ta­vuu­des­ta nuo­ren elä­mään. Li­säk­si hän ker­toi, et­tä iloit­see opis­ton yh­teis­työs­tä Jäm­sän seu­ra­kun­nan kans­sa ja ke­hot­ti jat­kos­sa­kin yl­lä­pi­tä­mään ja ra­ken­ta­maan yh­teis­työ­tä.

Ti­lai­suu­des­sa saa­tiin naut­tia myös kau­niis­ta mu­siik­kie­si­tyk­sis­tä. Or­kes­te­rin tul­kin­ta Sii­o­nin lau­lus­ta 273 “Iha­na rau­han ran­ta” kos­ket­ti mo­nia kuu­li­joi­ta. Iso­kuo­ro lau­loi vir­ren 105 “Au­rin­kom­me ylös­nou­si”, ja myös opis­ton hui­luk­var­tet­ti mu­si­soi. Ti­lai­suus päät­tyi mies­kuo­ron lau­lu­e­si­tyk­seen “Si­nul­le kii­tos Isä maan ja tai­vaan”.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys