JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Piis­pat kut­su­vat yh­tei­seen ru­kouk­seen

Uutiset
17.5.2020 7.45

Juttua muokattu:

14.5. 13:08
2020051413084220200517074500

Erja Hatula

Erja Hatula

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pat kut­su­vat kaik­kia yh­tei­seen ru­kouk­seen tä­nään, ru­kous­sun­nun­tai­na.

"Koko maa­il­ma on poik­keuk­sel­li­ses­sa ti­lan­tees­sa ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­man pan­de­mi­an vuok­si. Jou­dum­me ky­sy­mään, min­kä va­raan elä­mäm­me ra­ken­nam­me. Yh­tei­set vai­keu­det pa­kot­ta­vat mei­dät et­si­mään elä­mäm­me suun­taa ja kään­ty­mään Ju­ma­lan puo­leen", piis­pat to­te­a­vat kir­kon tie­dot­tees­sa.

"Epä­tie­toi­suu­den ja ah­dis­tuk­sen kes­kel­lä luo­tam­me Ju­ma­lan ar­moon ja pyy­däm­me hä­nen apu­aan. Ru­koi­lem­me toi­voa ja tur­val­lis­ta tu­le­vai­suut­ta kai­kil­le Suo­mes­sa asu­vil­le ja koko maa­il­mal­le", he pyy­tä­vät.

Piis­pat kut­su­vat kaik­kia yh­tei­seen ru­kouk­seen:


Pyhä Ju­ma­la, ra­kas tai­vaal­li­nen Isäm­me.

Sinä olet luo­nut elä­män ja hy­vyy­des­sä­si pi­dät sitä yl­lä.

Sinä olet käs­ke­nyt ru­koil­la ja lu­van­nut kuul­la.

Kuu­le mei­tä, kun et­sim­me si­nun kas­vo­ja­si ja ru­koi­lem­me si­nua:

Kään­nä kat­see­si pan­de­mi­an ai­heut­ta­maan kär­si­myk­seen.

Au­ta mei­tä va­pau­tu­maan tau­din ot­tees­ta.

Siu­naa sai­ras­tu­nei­ta ja hei­dän omai­si­aan.

Ole lä­hel­lä nii­tä, joi­den elä­mä on päät­ty­mäs­sä,

ar­mah­da ja an­na heil­le ikui­nen rau­ha­si.

Ru­koi­lem­me voi­mia hoi­ta­jil­le, lää­kä­reil­le ja ro­kot­teen ke­hit­tä­jil­le.

An­na vii­saut­ta tut­ki­joil­le ja ta­lou­se­lä­mää yl­lä­pi­tä­vil­le.

Muis­tam­me päät­tä­jiä vai­kei­den teh­tä­vien kes­kel­lä.

Vah­vis­ta kaik­kia, jot­ka työs­ken­te­le­vät pan­de­mi­an voit­ta­mi­sek­si.

Roh­kai­se eris­tyk­ses­sä elä­viä, työn­sä me­net­tä­nei­tä,

lap­sia ja per­hei­tä sekä yk­si­näi­syy­des­tä kär­si­viä.

Va­lai­se tu­le­vai­suu­tem­me si­nun ar­mol­la­si.

Tee meis­tä rak­kau­te­si ja toi­vo­si vä­li­kap­pa­lei­ta toi­sil­lem­me.

Tätä pyy­däm­me Poi­ka­si Jee­suk­sen Kris­tuk­sen ni­mes­sä.

Aa­men.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys