JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Pirt­ti­seu­rat ko­ko­si­vat vä­keä Tai­val­kos­ken Jo­ki­jär­vel­lä

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
13.7.2019 6.35

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302444520190713063500

Kal­li­o­nie­men pir­tis­sä, kir­jai­li­ja Kal­le Pää­ta­lon ko­ti­ta­los­sa jär­jes­te­tiin lau­an­tai­na 6. hei­nä­kuu­ta pirt­ti­seu­rat. Seu­rois­sa saar­na­si­vat Mik­ko Kar­ja­lai­nen ja Rai­mo Ka­na­nen.

Kar­ja­lai­nen luki pu­heen­sa ai­heek­si Psal­mi­raa­ma­tus­ta en­sim­mäi­sen psal­min, jos­sa va­roi­te­taan kul­ke­mas­ta ju­ma­lat­to­mien neu­vos­sa ja syn­tis­ten tiel­lä. Sii­nä va­roi­te­taan myös is­tu­mas­ta siel­lä, mis­sä pilk­kaa­jat is­tu­vat.

– Her­ra tun­tee ja tie­tää van­hurs­kas­ten tien mut­ta ju­ma­lat­to­mien tie joh­taa ka­do­tuk­seen, pu­hui Kar­ja­lai­nen.

Kar­ja­lai­nen va­lot­ti Raa­ma­tun koh­taa ot­ta­mal­la esi­mer­kik­si kak­si vel­jes­pa­ria: Kai­nin ja Abe­lin sekä Jaa­ko­bin ja Esaun.

Abel uh­ra­si elä­väl­le Ju­ma­lal­le, ja hä­nen uh­rin­sa kel­pa­si Ju­ma­lal­le, mut­ta us­kos­ta luo­pu­neen Kai­nin uh­ri ei kel­van­nut, ja hä­nen uh­ri­sa­vun­sa las­keu­tui maa­han. Kain rai­vos­tui vel­jel­leen ja kävi hä­nen kimp­puun­sa.

Us­ko­vai­nen Jaa­kob puo­les­taan pal­ve­li isän­sä ja äi­tin­sä huo­nees­sa kas­vat­ta­en kar­jaa, mut­ta elä­väs­tä us­kos­ta luo­pu­nut Ee­sau ot­ti vai­moik­seen pa­ka­na­nai­sia. Jaa­kob jou­tui läh­te­mään jopa Ee­saun vi­haa pa­koon.

– Jo ai­ko­jen alus­ta as­ti on ol­lut kah­den­lai­sia ih­mi­siä, ar­mah­det­tu­ja ja sel­lai­sia, jot­ka ei­vät ole vie­lä löy­tä­neet elä­vää Ju­ma­laa sy­dä­meen­sä. Mut­ta Ju­ma­la kut­suu jo­kais­ta ih­mis­tä pa­ran­nuk­sen as­ke­lil­le. Kun kuu­let Ju­ma­lan ää­nen, älä paa­du­ta sy­dän­tä­si vaan us­ko. Suu­ri palk­ka on tai­vaas­sa. Rau­ha ja ian­kaik­ki­nen elä­mä Jee­suk­ses­sa Kri­suk­ses­sa, pu­hui Kar­ja­lai­nen.

"Et­si­kää Her­raa"

Ka­na­nen saar­na­si Je­sa­jan kir­jas­ta 55:1, jos­sa kut­su­taan kaik­kia Ju­ma­lan lä­hei­syy­teen kul­ke­maan us­kon tie­tä koh­ti Tai­vaan ko­tia: ”Et­si­kää Her­raa, kun hä­net vie­lä voi löy­tää, huu­ta­kaa hän­tä avuk­si, kun hän on lä­hel­lä!”

Pu­hu­ja iloit­si, et­tä Kal­li­o­nie­men pirt­ti oli tul­lut sa­nan­kuu­li­joi­ta täy­teen. Jot­kut eh­kä ute­li­ai­suu­des­ta, jot­kut saa­maan us­kol­leen vah­vis­tus­ta.

– Joil­la­kin voi ol­la ky­sy­mys ja aja­tus, et­tä jos mi­nun läh­tö­ni tu­lee nyt, mi­nul­la on an­teek­si­an­ta­mat­to­mat syn­nit tun­nol­la. Ol­koon­pa syyt mit­kä ta­han­sa, kun tu­lit­te näi­hin seu­roi­hin, ajat­te­len, et­tä Ju­ma­la on si­nun as­ke­lee­si joh­dat­ta­nut kuu­le­maan mitä Ju­ma­lal­la on juu­ri nyt si­nul­le sa­no­mis­ta, pu­he­li Rai­mo Ka­na­nen.

Ka­na­nen muis­tut­ti myös, kuin­ka Jee­sus lä­het­ti ope­tus­lap­set saar­naa­maan kai­kel­le kan­sal­le syn­tien an­teek­si­an­toa. Hän käyt­ti us­koon au­tet­tu­ja työ­vä­li­nee­nä. Pie­ta­ri ja muut sen ajan kris­ti­tyt saar­na­si­vat evan­ke­liu­mia.

– Tätä sa­maa evan­ke­liu­mia tä­nään saar­na­taan tääl­lä Kal­li­o­ni­men pir­tis­sä, Ka­na­nen va­kuut­ti.

– Näi­tä seu­ro­ja jär­jes­te­tään kaik­kien ih­mis­ten täh­den, jo us­koon ar­mah­de­tuil­le sie­lun vir­kis­tyk­sek­si sekä vie­lä us­kos­ta osat­to­mien täh­den, joil­la on evan­ke­liu­min jano, hän vie­lä jat­koi.

Teks­ti: Mai­ja-Lii­sa Rau­das­kos­ki

Ku­vat: Pent­ti Rau­das­kos­ki

4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys