JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Pirt­ti­seu­rois­sa Hai­luo­dos­sa

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
25.6.2019 8.39

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302444220190625083900

Ke­sä­kuun 16. päi­vä Hai­luo­dos­sa ko­koon­nut­tiin seu­roi­hin yli sata vuot­ta van­haan Sau­vo­lai­sen hir­si­pirt­tiin.

Pir­tis­sä tu­li­jaa ter­veh­tii hä­myi­nen tun­nel­ma. Ver­ho hei­lah­taa avoi­mes­sa ik­ku­nas­sa. Nii­tyn ku­kat ilah­dut­ta­vat mal­ja­kois­sa.

Hai­luo­don Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä on pa­ri­kym­men­tä jä­sen­tä, ja seu­ro­ja jär­jes­te­tään ker­ran kuu­kau­des­sa ko­deis­sa ja kir­kos­sa. Hai­luo­toon pää­see Ou­lun­sa­los­ta au­to­lau­tal­la me­ren yli.

Aluk­si seu­ra­vä­ki lau­loi vir­ren 573 ”On kau­nis syn­nyin­maam­me”.

Tee­mu Rii­hi­mä­ki pu­hui Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­min kol­man­nen lu­vun alus­ta. Sii­nä Ni­ko­de­mus tu­lee pu­hu­maan Jee­suk­sen kans­sa kah­des­taan yöl­lä. Ni­ko­de­mus oli kuul­lut Jee­suk­sen ih­me­te­ois­ta ja tun­nus­ti, et­tä tämä voi­ma on var­maan Ju­ma­las­ta.

Eh­kä hän pel­kä­si fa­ri­seus­ten ja mui­den neu­vos­ton jä­sen­ten asen­tei­ta ja tuli sik­si yöl­lä. Jee­sus näki hä­nen sy­dä­men­sä ti­lan ja al­koi pu­hu­tel­la mies­tä: "To­ti­ses­ti, jos ih­mi­nen ei uu­des­ti syn­ny ve­des­tä ja hen­ges­tä, ei hän tule Ju­ma­lan val­ta­kun­taan."

Ni­ko­de­mus ei voi­nut täl­lais­ta pu­het­ta ym­mär­tää. Mi­ten ih­mi­nen voi uu­des­taan van­ha­na syn­tyä? Jee­sus pu­hui elä­väs­tä ve­des­tä ja ver­ta­si sitä ar­mo­e­van­ke­liu­mis­ta vuo­ta­vaan Py­hän Hen­gen ve­teen.

Ju­ma­la te­kee työ­tään Py­hän Hen­gen kaut­ta. Evan­ke­liu­min sa­no­ma laa­je­nee maa­il­mas­sa hä­nen tah­ton­sa mu­kaan. Saam­me luot­taa Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen elä­mäm­me eri vai­heis­sa, vai­keuk­sis­sa­kin.

Eläm­me maa­il­man kes­kel­lä, mut­ta em­me eris­tyk­sis­sä. On hyvä pu­hel­la ih­mis­ten kans­sa ta­val­li­sia ajal­li­sia asi­oi­ta, si­ten saat­taa luon­te­vas­ti tul­la pu­heek­si myös us­ko­mi­sen asi­at.

Ih­mi­se­lä­mä on ly­hyt kuin ruo­ho tai ke­sän kuk­ka. Ker­ran mei­dän­kin mat­kam­me päät­tyy. Ju­ma­la pi­tää kui­ten­kin huo­len omis­taan elä­män lop­puun as­ti.

1600-lu­vul­ta as­ti vei­sat­tu vir­si 117 ka­jah­taa van­has­sa hir­si­pir­tis­sä: ”Pyhä Hen­ki, loh­dut­ta­ja, va­lon läh­de ai­noa...” Seu­ra­vie­raat vir­kis­täy­ty­vät pöy­dän an­ti­mil­la ja jut­te­le­vat. Va­loi­sa ja veh­mas kesä jat­kaa ku­kin­taan­sa.

Teks­ti ja ku­vat: He­le­na Vä­hä­söy­rin­ki

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys