JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Po­rin lin­tu­lei­ri upe­an luon­non kes­kel­lä

Vuonokari Pekka
Uutiset
2.5.2014 6.16

Juttua muokattu:

1.1. 23:36
2020010123361220140502061600

Mai­tois­ten lei­ri­kes­kuk­sen jär­jes­tä­mä lin­tu­lei­ri Po­ris­sa al­koi pää­si­äis­vii­kon per­jan­tai­na 25. huh­ti­kuu­ta. Lei­ri­paik­ka­na oli Pu­nai­sen Ris­tin Koi­vu­nie­men lei­ri­kes­kus Pas­tus­ke­ris­sa. Lei­ri­paik­ka oli ihan­teel­li­nen: Ko­ke­mä­en­jo­en suis­to­a­lu­eel­la ja Meri-Po­rin ran­nik­ko­a­lu­eel­la on kym­men­kun­ta lin­tu­tor­nia ja kym­me­niä ki­lo­met­re­jä vii­toi­tet­tu­ja luon­to­pol­ku­ja.

Lei­rin isän­tä Pirk­ka Mik­ko­la to­te­si avaus­sa­nois­saan:

– Mo­nel­la on mie­les­sä lin­nut. Se on ihan hyvä syy tul­la lei­ril­le. On­han meil­lä Jee­suk­sen ke­ho­tus­kin kat­sel­la tai­vaan lin­tu­ja.

Hän jat­koi, et­tä lei­rin pe­rim­mäi­se­nä ta­voit­tee­na on vah­vis­tua yk­sin­ker­tai­ses­sa us­kos­sa Ju­ma­laan.

– Jee­sus to­del­la nou­si kuol­leis­ta. Sen to­dis­ta­jia me­kin tääl­lä lin­tu­lei­ril­lä olem­me.

Lei­rin oh­jel­maan kuu­lui luon­to­ret­kiä sekä op­pi­tun­nit lin­tu­jen ää­nis­tä ja lin­tu­va­lo­ku­vauk­ses­ta.

Lei­ril­lä pi­det­tiin myös alus­tus, jos­sa pu­hut­tiin Ju­ma­lan kan­san mat­kas­ta. Kes­kus­te­lus­sa tuli esil­le pää­si­äi­sen ilo ja us­ko­mi­sen lah­jan suu­ruus.

Mar­kus Lin­ja­ma on käy­nyt las­ten­sa kans­sa lin­tu­lei­ril­lä usei­ta ker­to­ja. Nyt lei­ril­lä oli Lin­ja­mia kol­mes­ta su­ku­pol­ves­ta.

– Olen naut­ti­nut lei­ris­tä vai­mo­ni ja poi­kie­ni Pir­kan ja Per­tun sekä las­ten­las­te­ni Kou­tan ja Mar­tin kans­sa. Näen täs­sä myös tai­vaan Isän suun­ni­tel­man: elä­mä jat­kuu su­ku­pol­ves­ta toi­seen. Lei­ri­paik­ka oli mi­nul­le uu­si ja ai­van upea tä­hän tar­koi­tuk­seen, Mar­kus Lin­ja­ma iloit­si.

Kouta Linjama (oik.) osallistui lintujen tunnistamiskisaan. Tukijoukkoina olivat isovanhemmat Markus ja Anja Linjama sekä maskottipöllöt.

Kouta Linjama (oik.) osallistui lintujen tunnistamiskisaan. Tukijoukkoina olivat isovanhemmat Markus ja Anja Linjama sekä maskottipöllöt.

– Tääl­lä on ol­lut lep­poi­sa ja mu­ka­va tun­nel­ma. Si­sä­maan ih­mi­se­nä olen naut­ti­nut me­ren­ran­to­jen ava­ris­ta mai­se­mis­ta. Myös tär­kein asia, Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­le hil­jen­ty­mi­nen, on ol­lut hyvä asia. Eri­tyi­ses­ti sa­na­ju­ma­lan­pal­ve­lus Prei­vii­kin seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (kuva al­la) oli vai­kut­ta­va, ker­toi en­sim­mäis­tä ker­taa lei­ril­lä mu­ka­na ol­lut An­ja Lin­ja­ma.

En­sim­mäi­nen lin­tu­lei­ri pi­det­tiin Sä­pin ma­jak­ka­saa­res­sa 1985. Vuo­des­ta 1998 al­ka­en lei­re­jä on jär­jes­tet­ty joka vuo­si.

Martti Mikkola on ollut mukana kaikilla lintuleireillä – aina vuodesta 1985 asti.

Martti Mikkola on ollut mukana kaikilla lintuleireillä – aina vuodesta 1985 asti.

Eri­tyis­piir­re lei­reil­lä on ai­na ol­lut suu­ri ikä­ja­kau­tu­ma. Nyt­kin lei­ril­lä oli ilah­dut­ta­van pal­jon lap­sia ja nuo­ria.

Varhain sunnuntaiaamuna tehtiin retki Yyterin lietteille. Vuosien varrella harrastajien varustetaso on muuttunut. Ensimmäisellä leirillä oli käytössä yksi kaukoputki, nyt Yyterin lietteillä niitä oli 28. Kuvassa Miina Laivamaa (vas.), Tuomas Korhonen ja Alli Rimpiläinen.

Varhain sunnuntaiaamuna tehtiin retki Yyterin lietteille. Vuosien varrella harrastajien varustetaso on muuttunut. Ensimmäisellä leirillä oli käytössä yksi kaukoputki, nyt Yyterin lietteillä niitä oli 28. Kuvassa Miina Laivamaa (vas.), Tuomas Korhonen ja Alli Rimpiläinen.

2.7.2020

Minä kuu­lun si­nul­le. Pe­las­ta mi­nut! Si­nun sää­dös­te­si mu­kaan minä tah­don elää. Minä olen kuin ek­sy­nyt lam­mas. Et­si mi­nut! Si­nun käs­ky­jä­si minä en unoh­da. Ps. 119:94,176

Viikon kysymys