JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Por­voon uu­si Piis­pa Bo-Gö­ran Åst­rand: ”Tar­vit­sem­me kans­saih­mi­siä, jot­ka kuun­te­le­vat"

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
30.9.2019 8.39

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302445520190930083900

Piis­pa Bo-Gö­ran Åst­rand vi­hit­tiin vir­kaan­sa Por­voon tuo­mi­o­kir­kos­sa ei­len, mik­ke­lin­päi­vä­nä. Vih­ki­mys­mes­sun saar­nas­sa piis­pa Åst­rand pu­hui muun mu­as­sa ar­kien­ke­lei­den mer­ki­tyk­ses­tä. Saar­naan osal­lis­tui myös kou­lu­lai­nen Ma­hi­ra Pauk­ku.

Åst­rand viit­ta­si pu­hees­saan Il­mes­tys­kir­jan teks­tiin, jos­sa Mi­ka­el-en­ke­li ja hä­nen kump­pa­nin­sa so­ti­vat pa­ho­ja voi­mia vas­taan. He voit­ti­vat kos­ka he oli­vat Ju­ma­lan puo­lel­la

– Ker­to­mus en­ke­li Mi­ka­e­lis­ta kir­joi­tet­tiin kau­an sit­ten. Mei­dän ei kui­ten­kaan ole vai­kea ku­vi­tel­la vas­taa­vaa tais­te­lua oma­na ai­ka­nam­me. Jat­kuu­han tais­te­lu hy­vän ja pa­han vä­lil­lä vie­lä tä­nään­kin. Sen täh­den tar­vit­sem­me hei­tä, jot­ka ha­lu­a­vat aset­tua hy­vän puo­lel­le, Ju­ma­lan puo­lel­le, sa­noi Åst­rand saar­nas­saan.

Hän to­te­si, et­tä tar­vi­taan hei­tä, jot­ka us­kal­ta­vat puo­lus­taa oi­keu­den­mu­kai­suut­ta ja yh­teis­tä vas­tuu­ta.

– Yh­teis­kun­nas­sa, jos­sa sekä nuo­ret et­tä van­hat ko­ke­vat it­sen­sä hy­lä­tyik­si, ma­sen­tu­neik­si ja ole­van­sa avun ul­ko­puo­lel­la, tar­vi­taan hei­tä, jot­ka aset­tu­vat hy­vän puo­lel­le vai­kut­ta­maan so­li­daa­ri­suut­ta sa­noin ja te­oin. Tar­vi­taan ar­kien­ke­lei­tä, jot­ka me­ne­vät sin­ne, mis­sä hätä on suu­rin ja py­säh­ty­vät tar­vit­se­van koh­dal­le ha­vait­se­maan sekä toi­mi­maan, Åst­rand pu­hui.

Bo-Gö­ran Åst­rand aloit­ti Por­voon piis­pa­na 1.9.2019. Hän on hiip­pa­kun­nan kah­dek­sas piis­pa. Por­voon hiip­pa­kun­nas­sa on 53 seu­ra­kun­taa. Hiip­pa­kun­nan seu­ra­kun­nis­sa on noin 240 000 jä­sen­tä.

Piis­pa Åst­ran­din saar­na on ko­ko­nai­suu­des­saan lu­et­ta­vis­sa tääl­tä.

5.7.2020

Jee­sus sa­noo: "Mene, älä­kä enää tee syn­tiä." Joh. 8:11

Viikon kysymys