JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Puo­lus­tus­voi­main lip­pu­juh­lan päi­vä muis­tut­taa tur­val­li­suu­den mer­ki­tyk­ses­tä

Uutiset
4.6.2016 9.07

KUVA: SA-KUVA

Tä­nään vie­te­tään puo­lus­tus­voi­main lip­pu­juh­lan päi­vää. Päi­vää on juh­lit­tu ny­kyi­sel­lä pai­kal­laan vuo­des­ta 1942 läh­tien, jol­loin Suo­men mar­salk­ka Carl Gus­taf Emil Man­ner­heim täyt­ti 75 vuot­ta. Tänä vuon­na val­ta­kun­nal­li­nen pa­raa­ti jär­jes­te­tään Tu­rus­sa.

Puo­lus­tus­voi­main lip­pu­juh­lan päi­vä muis­tut­taa puo­lus­tus­voi­mien teh­tä­väs­tä ja sen mer­ki­tyk­ses­tä: tar­koi­tuk­se­na on taa­ta Suo­men tur­val­li­suus kai­kis­sa ti­lan­teis­sa.

Puo­lus­tus­voi­mat edus­taa Suo­mea maa­il­mal­la ope­raa­ti­ois­sa, joil­la py­ri­tään luo­maan rau­haa ym­pä­ris­tööm­me. Muun mu­as­sa rau­han­tur­vaa­jat te­ke­vät maa­il­man krii­si­a­lu­eil­la työ­tä tur­val­li­suu­den eteen.

Ko­ti­maas­sa puo­lus­tus­voi­mat te­kee yh­teis­työ­tä mui­den yh­teis­kun­nal­lis­ten toi­mi­joi­den kans­sa ja on val­mii­na tar­jo­a­maan tu­ke­aan vi­ra­no­mai­sil­le. Vir­ka-avun an­ta­mi­nen muun vi­ra­no­mai­sen sitä pyy­tä­es­sä on yk­si puo­lus­tus­voi­mien la­ki­sää­tei­sis­tä teh­tä­vis­tä.

Ku­vas­sa on lip­pu­juh­lan vä­keä vuon­na 1941 Hel­sin­gin Täh­ti­tor­nin­mä­el­lä.

28.2.2020

Sy­vyy­des­tä minä huu­dan si­nua, Her­ra. Her­ra, kuu­le mi­nun ää­ne­ni. Ps. 130:1-2

Viikon kysymys