JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Py­sä­kil­lä on ti­laa teks­teil­le

Uutiset
1.10.2020 9.29

Juttua muokattu:

1.10. 10:22
2020100110221420201001092900

Päi­vä­mie­hes­sä, joka il­mes­tyy 14. lo­ka­kuu­ta, on tee­ma­na tal­koo­työ. Lä­he­tä ai­het­ta kä­sit­te­le­vä teks­ti­si Py­säk­ki-pals­tal­le: Muis­te­le sitä, kun aloi­tit rau­ha­nyh­dis­tyk­sen esi­lau­la­ja­na tai kun me­nit si­jais­ta­maan päi­vä­ker­ho­noh­jaa­jaa. Ker­ro tal­kois­ta, jois­sa tu­tus­tuit hy­vään ys­tä­vää­si tai jot­ka muu­ten vain jäi­vät mie­leen. Avaa aja­tuk­si­a­si, jos et syys­tä tai toi­ses­ta ky­ke­ne osal­lis­tu­maan konk­reet­ti­seen tal­koo­toi­min­taan.

Py­säk­ki-pals­tan teks­tit ovat pi­tuu­del­taan 2500–3000 merk­kiä vä­li­lyön­tei­neen. Toi­mi­tus vas­taa­not­taa mie­lel­lään teks­te­jä myös muis­ta ai­he­pii­reis­tä tu­le­via leh­tiä var­ten. Lä­he­tä kir­joi­tuk­se­si säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen pm.toi­mi­tus@srk.fi tai kir­jeit­se Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus, Ki­vi­har­jun­lenk­ki 7, 90220 Ou­lu.

23.10.2020

Hän an­toi Is­ra­e­lil­le la­kin­sa ja käs­ki mei­dän isi­äm­me opet­ta­maan ne lap­sil­leen,

jot­ta tu­le­va­kin pol­vi ne tun­ti­si, jot­ta vas­te­des syn­ty­vät­kin ne op­pi­si­vat ja ker­toi­si­vat omil­le lap­sil­leen. Ps. 78:5–6

Viikon kysymys