JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Raa­ma­tun kir­jo­jen esit­te­lyä vi­de­oi­den avul­la

Uutiset
8.2.2020 6.55

Uu­si vi­de­o­sar­ja esit­te­lee Raa­mat­tua, Kir­jo­jen Kir­jaa, lap­sil­le. Vi­de­o­sar­ja löy­tyy Las­ten­pol­ku.fi-si­vus­tol­ta, ja sii­tä on jul­kais­tu kak­si en­sim­mäis­tä osaa. Esit­te­li­jä­nä on Pek­ka Kai­nua, joka työs­ken­te­lee SRK:lla toi­min­nal­li­sen osas­ton joh­ta­ja­na.

Kai­nua ko­kee Raa­ma­tun si­säl­lön avaa­mi­sen lap­sil­le tosi tär­ke­äk­si.

– Ta­voit­tee­na on teh­dä Raa­mat­tua tu­tum­mak­si ja sii­hen tart­tu­mis­ta hel­pom­mak­si. Oli­si hyvä, et­tä vi­de­ot oli­si­vat mu­kaan­sa tem­paa­via ja ai­ka ly­hyi­tä, hän sa­noo.

Kai­nua pi­tää myös tär­ke­ä­nä, et­tä vi­de­ois­ta vä­lit­tyy kun­ni­oi­tus ja ar­vos­tus Raa­mat­tua koh­taan.

Las­ten­pol­ku-leh­den pää­toi­mit­ta­ja Kat­ri Iso­pah­ka­la ker­too, et­tä vi­de­o­sar­jan taus­tal­la on halu tuo­da leh­teen li­sää hen­gel­lis­tä si­säl­töä.

– Toi­mi­tuk­seen tuli leh­den ni­men­muu­tok­sen jäl­keen muu­ta­ma pa­lau­te, jois­sa poh­dit­tiin, on­ko hen­gel­lis­tä si­säl­töä tar­peek­si. Sa­maa olin it­se poh­ti­nut. Kris­til­li­sen las­ten­leh­den pai­no­pis­teen kuu­luu ol­la hen­gel­li­sen si­säl­lön puo­lel­la, vaik­ka muu­ta­kin si­säl­töä tar­vi­taan, hän to­te­aa.

Jat­kos­sa Raa­ma­tun kir­jo­ja -vi­de­o­sar­ja kas­vaa noin yh­del­lä vi­de­ol­la kuu­kau­des­sa. Löy­dät vi­de­ot tääl­tä.

22.2.2020

Ku­kin kat­so­koon, mi­ten ra­ken­taa. Pe­rus­tus on jo las­ket­tu, ja se on Jee­sus Kris­tus. Muu­ta pe­rus­tus­ta ei ku­kaan voi las­kea. 1 Kor. 3:10-11

Viikon kysymys