JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ra­nu­an opis­tol­la opis­kel­tiin viit­to­ma­kiel­tä

Uutiset
3.2.2016 7.00

KUVA: KAROLIINA SORONEN

Viit­to­ma­kie­len al­keis­kurs­sil­la läh­det­tiin aak­ko­sis­ta, ja en­sim­mäi­sen vii­kon lo­pul­la esiin­nyt­tiin jo vi­de­ol­le. Kurs­sin lo­puk­si saa­tiin to­dis­tuk­set. Ku­vas­sa viit­to­vat Jo­han­nes Man­ni­nen, Mir­jam Si­mi­lä, Jut­ta Ran­ta­la ja Nina Iso­pah­ka­la.

Ra­nu­an opis­ton vies­tin­tä­lin­jan ke­vät­lu­ku­kau­si al­koi viit­to­ma­kiel­tä op­pien.

– Jos ha­lu­at sa­noa, et­tä ”pot­kai­sen pal­loa”, vii­to en­sin pal­lo ja sit­ten vas­ta ver­bi, saam­me vin­kik­si.

Ja niin me vii­tom­me.

Is­tun osa­na puo­liym­py­rää lin­ja­ka­ve­rei­de­ni kans­sa ja tois­tan sil­mät tark­ka­na opet­ta­jan liik­kei­tä. Har­joit­te­lem­me jo tois­ta tun­tia, mut­ta sil­ti kaik­ki seu­raa­vat kiin­nos­tu­nei­na, mitä seu­raa­vak­si vii­to­taan.

Tämä on his­to­ri­al­li­nen het­ki, sil­lä en­sim­mäis­tä ker­taa Ra­nu­an opis­ton vies­tin­tä­lin­jal­la pää­sem­me opis­ke­le­maan viit­to­ma­kiel­tä.

Opet­ta­jak­si saim­me viit­to­ma­kie­len tul­kin An­nuk­ka Pa­sa­sen Ro­va­nie­mel­tä. Hä­nen joh­dol­laan opim­me pa­rin vii­kon ai­ka­na pal­jon eri­lai­sia viit­to­mia.

Osal­lis­tu­jat kom­men­toi­vat, et­tä viit­to­ma­kie­len opis­ke­lu so­pii to­del­la hy­vin vies­tin­tä­lin­jal­le:

– Se­hän on mo­ni­puo­lis­ta vies­tin­tää, ja sii­nä op­pii käyt­tä­mään elei­tä ja il­mei­tä, mikä on tär­ke­ää ihan jo­ka­päi­väi­ses­sä elä­mäs­sä.

Hy­vän ko­ke­muk­sen pe­rus­teel­la kurs­si tul­ta­neen jat­kos­sa jär­jes­tä­mään joka vuo­si.

Teks­ti: Mir­jam Si­mi­lä

Lue kurs­sis­ta li­sää tä­nään il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä. Leh­des­sä on myös kurs­sin pi­tä­neen tul­kin haas­tat­te­lu.