JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Rau­ha­nyh­dis­tys­ten edus­ta­jat ko­koon­tu­vat alu­e­se­mi­naa­rei­hin

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
26.3.2019 6.45

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302442620190326064500

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mät vuo­sit­tai­set alu­e­se­mi­naa­rit lä­hes­ty­vät. Se­mi­naa­rit ko­ko­a­vat rau­ha­nyh­dis­tys­ten edus­ta­jat suun­nit­te­le­maan SRK:n alu­e­työ­tä vas­tuu­hen­ki­löi­den kans­sa.

Se­mi­naa­rit ovat niin poh­joi­sen, kes­ki­sen ja ete­läi­sen Suo­men alu­eel­la, ja pi­de­tään kun­kin alu­een opis­tol­la.

– Se­mi­naa­rit ovat ai­nut­laa­tui­nen mah­dol­li­suus saa­da kä­si­tys työn mo­ni­nai­suu­des­ta, ta­va­ta yh­dis­tys­ten edus­ta­jia ja ko­kea us­kon yh­teyt­tä yh­tei­ses­sä työs­sä, tie­dot­taa Juha Alan­ko SRK:lta.

Kai­kis­sa kol­mes­sa se­mi­naa­ris­sa on sa­man­lai­nen oh­jel­ma: alus­tuk­sia ja kes­kus­te­lua, tie­tois­ku­ja, työ­pa­jo­ja esi­mer­kik­si per­hei­den tu­ke­mi­ses­ta ja lei­ri­työs­tä sekä SRK:n eri työ­muo­to­jen in­fo­pis­tei­tä.

Li­säk­si se­mi­naa­rin päät­teek­si on kun­kin alu­een oma yh­teis­työ­ko­kous, jos­sa kä­si­tel­tä­vä­nä on muun mu­as­sa seu­raa­van vuo­den yh­teis­työ­ka­len­te­ri, alu­e­tii­mien ero­vuo­roi­suu­det sekä alu­een vas­tuul­le tu­le­vat suur­ten seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­set.

Poh­joi­nen: Ra­nu­an opis­to 5.–6.4.

Kes­ki­nen: Reis­jär­ven opis­to 5.–6.4.

Ete­läi­nen: Jäm­sän opis­to 12.–13.4.

5.7.2020

Jee­sus sa­noo: "Mene, älä­kä enää tee syn­tiä." Joh. 8:11

Viikon kysymys