JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Re­von­tu­lia, abe­ja, seu­ra­jär­jes­tä­jiä ja opis­to­yh­dys­hen­ki­löi­tä – vil­kas kurs­si­vii­kon­lop­pu Ra­nu­al­la

Uutiset
8.2.2019 10.46

Ra­nu­an kris­til­li­sel­lä kan­sa­no­pis­tol­la vie­tet­tiin hel­mi­kuun en­sim­mäi­se­nä vii­kon­lop­pu­na mo­ni­puo­li­nen ja vil­kas kurs­si­vii­kon­lop­pu. Vii­kon­lo­pun ai­ka­na to­teu­tui nel­jä eri­lais­ta kurs­sia.

Si­mo­lai­set He­le­na ja Heik­ki Ku­ru­la osal­lis­tui­vat vuo­den 2019 Opis­to­seu­ro­jen jär­jes­tä­jien ja puo­li­soi­den kurs­sil­le. Kurs­sil­la kuul­tiin mm. Kari Su­ti­sen alus­tus “Opis­to­seu­rat ja Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ” sekä eri toi­mi­kun­tien kuu­lu­mi­sia. Kurs­sil­la oli mu­ka­na myös vuo­den 2020 Opis­to­seu­ro­jen jär­jes­tä­jiä op­pi­mas­sa tu­le­via teh­tä­vi­ään.

Lu­ki­on pit­kän ma­te­ma­tii­kan abi­kurs­sil­la val­mis­tau­dut­tiin tu­le­viin yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin ker­taa­mal­la sekä har­joit­te­le­mal­la ne­tis­sä ole­val­la Abit­ti-jär­jes­tel­mäl­lä. Te­o­ri­a­pai­not­tei­sen kurs­si­oh­jel­man vä­lis­sä opis­ke­li­jat ul­koi­li­vat.

Luon­nos­ta ja va­lo­ku­vauk­ses­ta kiin­nos­tu­nei­ta oli saa­pu­nut ”Re­von­tu­let ja täh­ti­tai­vaan ih­meet”-kurs­sil­le. Reip­paas­ta pak­kas­sääs­tä huo­li­mat­ta kurs­si­lai­set ul­koi­li­vat pal­jon ja sai­vat ko­kea ai­nut­laa­tui­sia elä­myk­siä tal­vi­sen re­von­tu­li­tai­vaan al­la.

Ka­la­jo­ki­nen Ei­no Suo­ma­la tal­len­si ka­me­ran ken­nol­le nä­ky­miä poh­joi­sen tal­ves­ta. Kurs­sil­la opit­tu­jen ka­me­ra­sää­tö­jen an­si­ois­ta myös en­si­ker­ta­lai­set sai­vat ikuis­tet­tua upei­ta va­lo­ku­via re­von­tu­lis­ta. Kurs­sil­le oli saa­pu­nut kai­ke­ni­käi­siä, pit­kien­kin mat­ko­jen ta­kaa, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta tal­vi­sen tai­vaan ih­meis­tä. Osal­lis­tu­jat sai­vat myös sy­ven­tä­vää tie­toa re­von­tu­lis­ta ja täh­ti­tai­vaas­ta.

Ra­nu­an kris­til­li­sen opis­ton opis­to­sih­tee­ri Jaak­ko Mik­ko­la kuun­te­li Opis­to­vas­tuu­hen­ki­löi­den kurs­sil­le osal­lis­tu­nei­den ko­ke­muk­sia tar­kal­la kor­val­la. Kurs­sil­la opis­ton hen­ki­lö­kun­ta esit­te­li pe­ru­sop­pi­jak­son opin­to­pol­ku­ja ja ha­kup­ro­ses­sia, sekä opis­ton kuu­lu­mi­sia. Kurs­si­lai­set taas toi­vat opis­tol­le ter­vei­siä eri Rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­tä. Yh­des­sä poh­dit­tiin, kuin­ka opis­to­jen toi­min­taa saa­tai­siin ajan­mu­kai­ses­ti esil­le ja opis­to­jen tar­jo­a­mil­le ly­hyt­kurs­seil­le tu­li­si osal­lis­tu­jia myös tu­le­vai­suu­des­sa.

Teks­ti: Mar­ja-Lii­sa Hen­ti­lä

Ku­vat: Tors­ti Vuor­ma

29.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Koot­kaa it­sel­len­ne aar­tei­ta tai­vaa­seen. Siel­lä ei koi ei­kä ruos­te tee tu­ho­jaan ei­vät­kä var­kaat mur­tau­du si­sään ja va­ras­ta. Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si." Matt. 6:20-21

Viikon kysymys