JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ries­ka­tal­kois­sa eh­di­tään myös pu­hua ties­tä ja mat­kas­ta

Päivämies
Uutiset
26.2.2016 6.55

Juttua muokattu:

1.1. 23:28
2020010123281820160226065500

Kuu­sa­mon Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen myy­jäi­sis­sä ries­ka on ta­kuu­var­ma tuo­te. Myy­jäis­päi­vän aa­mu­na rau­ha­nyh­dis­tyk­sen keit­ti­öön ko­koon­nu­taan aa­mu­var­hai­sel­la. Sitä en­nen vas­tuu­hen­ki­löt ovat hank­ki­neet 40 ki­loa oh­ra­jau­ho­ja, soo­daa, lei­vin­jau­het­ta, suo­laa, pa­ri­kym­men­tä lit­raa pii­mää ja kraa­nas­ta vet­tä.

Ries­ka­ryh­mä muo­dos­tuu 10–12 hen­ki­lös­tä. Lei­po­jia on 4–6 hen­ki­löä. Ku­kin yrit­tää saa­da mah­dol­li­sim­man ta­sa­pak­su­ja ries­ko­ja, jot­ta pais­ta­jil­la ei oli­si niin suu­ria on­gel­mia pais­ta­mi­sen kans­sa.
 Ta­voit­tee­na on, et­tä koko uu­nil­li­nen pais­tuu sa­maa tah­tia.


Työn tou­hus­sa val­lit­see ai­to tal­koi­den tun­nel­ma: jut­tu luis­taa, tuo­reim­mat kuu­lu­mi­set vaih­de­taan, huu­mo­ri kuk­kii ja sa­mal­la ar­vi­oi­daan, mil­lai­nen on hyvä ries­ka.

Marjaana Kumpula, Antero Launonen, Kaisu Lämsä ja Helvi Rontti työn touhussa.

Marjaana Kumpula, Antero Launonen, Kaisu Lämsä ja Helvi Rontti työn touhussa.Kun kol­men tun­nin työs­ken­te­lyn jäl­keen tu­lok­se­na on syn­ty­nyt lä­hes 200 ra­pe­aa ries­kaa, on tu­lok­se­na syn­ty­nyt myös pal­jon ar­vok­kaam­paa: On saa­tu pu­hua huo­lis­ta ja mur­heis­ta, kes­kus­tel­la ties­tä ja mat­kas­ta, ko­kea ai­toa yh­tei­söl­li­syyt­tä. Huo­maa vir­kis­ty­neen­sä myös hen­ki­ses­ti.


Myy­jäis­toi­min­ta on rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä yk­si tär­keim­piä ajal­lis­ten va­ro­jen ke­räys­muo­to­ja. Se koos­tuu hy­vin mo­nis­ta pa­la­sis­ta, jois­ta yk­si on ries­kan­lei­von­ta. Kuu­sa­mon Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen tal­vi­myy­jäi­set jär­jes­tet­tiin 6. hel­mi­kuu­ta.
 Kaik­ki 200 ries­kaa me­ni­vät kau­pak­si.

Lue ries­ka­tal­koi­den ete­ne­mi­ses­tä tar­kem­min 24.2. il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä. Mu­ka­na myös hy­väk­si ha­vait­tu lei­von­ta­oh­je!

Teks­ti: Ur­po Ront­ti

Ku­vat: Timo Määt­tä

3.6.2020

Jee­sus sa­noo: "To­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti: sil­lä, joka us­koo, on ikui­nen elä­mä." Joh. 6:47

Viikon kysymys