JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ro­ti­na­pe­rin­ne he­rä­si eloon Saa­ri­jär­vel­lä

Uutiset
5.7.2019 6.42

Ro­ti­nat on yk­si Saa­ri­jär­ven Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen di­a­ko­ni­a­toi­mi­kun­nan työ­muo­to.

Kun per­hee­seen syn­tyy vau­va, di­a­ko­ni­a­toi­mi­kun­nan jä­sen ot­taa yh­teyt­tä ja ky­syy, ha­lu­aa­ko äi­ti, et­tä pi­de­tään ro­ti­nat. Osal­lis­tu­ji­na ovat yleen­sä toi­set äi­dit. Yh­des­sä vau­va­ta­loon vie­dään ro­ti­noi­ta: muun mu­as­sa lei­von­nai­sia per­heel­le ja vaat­tei­ta uu­del­le tu­lok­kaal­le.

Paik­ka­kun­nal­la on ko­et­tu iloa vau­va­per­hei­den muis­ta­mi­ses­ta. Moni pik­ku­vau­va-ar­kea elä­vä äi­ti ko­kee an­toi­sa­na tois­ten nais­ten ky­läi­lyn. Sil­loin pääs­tään kes­kus­te­le­maan ja ja­ka­maan ko­ke­muk­sia.

Käy­tän­töön kuu­luu, et­tä isät läh­te­vät isom­pien las­ten kans­sa viet­tä­mään yh­teis­tä ai­kaa pois ko­toa. Nai­set jää­vät kah­vi­kup­po­sen ää­reen kes­kus­te­le­maan ja ihas­te­le­maan uut­ta vau­vaa.

Ke­sä­kuus­sa Saa­ri­jär­ven nai­set ko­koon­tui­vat tyt­tö­vau­van ro­ti­noil­le Aho­sen Hen­rii­kan ja Sau­lin uu­teen ti­la­vaan ko­tiin, jos­sa he ovat asu­neet noin kuu­kau­den. Kas­te­ti­lai­suus oli ol­lut edel­li­se­nä vii­kon­lop­pu­na, ja pie­ni pu­ner­ta­va­tuk­kai­nen ty­tär oli saa­nut ni­mek­seen El­len Jo­se­fii­na. Per­hees­sä on myös kak­si poi­kaa 2,5-vuo­ti­as Ras­mus ja 1,5-vuo­ti­as Aa­tu.

Hen­riik­ka Aho­nen on ko­toi­sin Kou­vo­las­ta, ja muut­ta­nut avi­o­lii­ton myö­tä mie­hen­sä ko­ti­paik­ka­kun­nal­le. Hän ker­too, et­tä Saa­ri­jär­vel­lä tun­tuu hy­väl­tä asua; Rau­ha­nyh­dis­tys on so­pi­van pie­ni ja ko­toi­sa.

Ro­ti­nail­taan saa­pu­neet nai­set ko­ki­vat, et­tä sai­vat vir­kis­tyä tois­ten­sa seu­ras­sa, ja asi­aa riit­ti il­ta­myö­hään. El­len-vau­va naut­ti äi­tin­sä sy­lis­sä, ja vie­raat­kin sai­vat sy­li­tel­lä El­le­niä.

Yh­des­sä ihas­tel­tiin pie­nen vau­van su­loi­suut­ta, niin täy­del­li­nen Tai­vaan Isän lah­ja hän on. Kii­tol­li­suus nou­si pie­nis­tä tai­vaan tai­mis­ta, jot­ka omal­la ole­muk­sel­laan muis­tut­ta­vat Ju­ma­lan työs­tä ja siu­nauk­ses­ta – sii­tä kai­kis­ta tär­keim­mäs­tä.

Teks­ti ja kuva: Mar­jut Saa­ri

20.2.2020

Sa­nat, jot­ka Her­ra on pu­hu­nut, ovat hen­ki ja elä­mä. Joh. 6:63

Viikon kysymys