JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien vaa­li­ko­ne avau­tuu

Uutiset
8.10.2018 6.38

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien vaa­li­ko­ne avau­tuu ää­nes­tä­jil­le tä­nään. Vaa­li­ko­neen avul­la ää­nes­tä­jät voi­vat tu­tus­tua eh­dok­kai­siin ja hei­dän aja­tuk­siin­sa. Eh­dok­kaat ovat vas­tan­neet vaa­li­ko­nees­sa muun mu­as­sa ajan­koh­tai­siin yh­teis­kun­nal­li­siin ky­sy­myk­siin sekä seu­ra­kun­ta­e­lä­mään ja kir­kon us­koa kä­sit­te­le­viin ky­sy­myk­siin.

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa on mu­ka­na yli 16 000 eh­do­kas­ta. Ja­os­sa ole­vien luot­ta­mus­hen­ki­lö­paik­ko­jen mää­rä on 8 300.

Vaa­li­ko­nee­seen vas­taa­mi­nen on eh­dok­kail­le va­paa­eh­tois­ta.

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit jär­jes­tään mar­ras­kuus­sa. En­nak­ko­ää­nes­tys on 6.–10.11., ja var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on sun­nun­tai 18.11.

Vaa­li­ko­ne löy­tyy tääl­tä.

18.2.2020

Kyl­vä­kää oi­keu­den­mu­kai­suut­ta, kor­jat­kaa us­kol­li­suut­ta! Rai­vat­kaa it­sel­len­ne uu­dis­pel­to! Nyt on ai­ka et­siä mi­nua, Her­raa, minä tu­len var­mas­ti ja an­nan teil­le siu­nauk­sen sa­teen. Hoos. 10:12

Viikon kysymys