JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Seu­ra­kun­tien strii­ma­tut mes­sut ja ti­lai­suu­det yh­des­tä pai­kas­ta

Uutiset
25.3.2021 14.30

Juttua muokattu:

25.3. 08:41
2021032508412120210325143000

Päi­vä­mies

Ko­ti­maa tar­jo­aa uu­den pal­ve­lun, joka ko­ko­aa eri puo­lil­ta Suo­mea ju­ma­lan­pal­ve­lus­ten, har­tauk­sien tai kon­sert­tien suo­ra­tois­tot eli strii­mauk­set. Ju­ma­lan­pal­ve­lus­ver­kos­sa.fi-osoit­tees­ta on jo nyt pää­sy kym­me­niin ti­lai­suuk­siin.

– Us­kon, et­tä yh­tei­nen alus­ta strii­mauk­sil­le mah­dol­lis­taa, et­tä pai­kal­li­set ju­ma­la­pal­ve­luk­set löy­tä­vät uu­sia kä­vi­jöi­tä, myös ul­ko­mail­ta, sa­noo Ko­ti­maan pää­toi­mit­ta­ja Mari Tei­ni­lä.

Ju­ma­lan­pal­ve­lus­ver­kos­sa.fi-pal­ve­lu on il­mai­nen ja kaik­kien käy­tös­sä. Tois­tai­sek­si ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ja muut ta­pah­tu­mat syö­te­tään pal­ve­luun Ko­ti­maan puo­les­ta, mut­ta jat­kos­sa myös seu­ra­kun­nat voi­vat it­se liit­tää lä­he­tyk­si­ään pal­ve­luun.

– Ko­ti­maa ei omi strii­mauk­sia tai ra­has­ta niil­lä, vaan aut­taa käyt­tä­jiä löy­tä­mään ne, Tei­ni­lä sa­noo.

14.4.2021

Me ju­lis­tam­me teil­le ilo­sa­no­man: Min­kä Ju­ma­la lu­pa­si mei­dän isil­lem­me, sen hän on täyt­tä­nyt meil­le, hei­dän lap­sil­leen. Hän on he­rät­tä­nyt Jee­suk­sen kuol­leis­ta. Ap. t. 13:32–33

Viikon kysymys