JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Seurakuntiin valitaan uudet päättäjät – ehdokasasettelu on käynnissä

Uutiset
1.9.2022 9.30

Juttua muokattu:

1.9. 09:16
2022090109165920220901093000

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon seu­ra­kun­ta­vaa­lit jär­jes­te­tään mar­ras­kuus­sa. Seu­raa­val­le ne­li­vuo­tis­kau­del­le va­li­taan lä­hes 8 000 luot­ta­mus­hen­ki­löä yh­teen­sä 367 seu­ra­kun­taan.

Var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on sun­nun­tai 20. mar­ras­kuu­ta, ja en­nak­ko­ää­nes­ty­sai­ka tiis­tais­ta lau­an­tai­hin 8.–12. mar­ras­kuu­ta. Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa saa ää­nes­tää vii­meis­tään vaa­li­päi­vä­nä 16 vuot­ta täyt­tä­nytt evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon jä­sen.

Vaa­lien eh­do­ka­sa­set­te­lu on par­hail­laan käyn­nis­sä, ja se päät­tyy 15. syys­kuu­ta. Eh­dok­kaa­na voi ol­la vii­meis­tään vaa­li­päi­vä­nä 18 vuot­ta täyt­tä­nyt kir­kon jä­sen. Eh­dok­kai­ta voi aset­taa va­lit­si­ja­yh­dis­tys, jon­ka on pe­rus­ta­nut vä­hin­tään kym­me­nen ää­ni­oi­keu­tet­tua hen­ki­löä.

Vuo­den 2018 vaa­leis­sa val­ta­kun­nal­li­nen ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 14,4 %. Lä­hes puo­let vii­me vaa­leis­sa va­li­tuis­ta luot­ta­mus­hen­ki­löis­tä oli uu­sia. Va­lit­tu­jen luot­ta­mus­hen­ki­löi­den kes­ki-ikä oli noin 53 vuot­ta.

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien vaa­li­ko­ne ava­taan ylei­söl­le 10. lo­ka­kuu­ta. Vaa­li­ko­ne löy­tyy osoit­tees­ta seu­ra­kun­ta­vaa­lit.fi.

Vaa­leis­sa va­li­tut luot­ta­mus­hen­ki­löt päät­tä­vät mo­nis­ta mer­kit­tä­vis­tä seu­ra­kun­nan toi­min­taan ja ta­lou­teen liit­ty­vis­tä asi­ois­ta. Seu­ra­kun­tien luot­ta­mu­se­lin­ten maal­lik­ko­jä­se­net osal­lis­tu­vat myös kir­kon ylim­män pää­tök­sen­te­ko­e­li­men, kir­kol­lis­ko­kouk­sen maal­lik­ko­e­dus­ta­jien va­lin­taan.

4.10.2022

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys