JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SFC:n su­vi­seu­rat 2019: Elä­vä us­ko tuo tur­van ja on­nen

Päivämies
Uutiset
4.6.2019 15.35

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302443920190604153500

Su­vi­seu­rat on yk­si niis­tä vir­voit­ta­vis­ta läh­teis­tä, joi­ta us­ko­vai­set koh­taa­vat mat­kan­sa ai­ka­na.

SFC:n su­vi­seu­roi­hin Tuk­hol­maan saa­pu­via seu­ra­vie­rai­ta vas­tas­sa oli kyl­mäh­kö sää. Su­vi­seu­rat pi­det­tiin 31.5–2.6. Gub­bän­ge­nin kou­lul­la Tuk­hol­man ete­lä­puo­lel­le. Su­vi­seu­roi­hin saa­pui seu­ra­vie­rai­ta koko Ruot­sin alu­eel­ta, Suo­mes­ta ja muis­ta­kin mais­ta.

Sa­nan­saat­ta­jan teh­tä­vä

Seu­rat al­koi­vat per­jan­tai­na il­ta­päi­väl­lä. Juho Kop­pe­roi­nen ja Pek­ka Kai­nua muis­tut­ti­vat pi­tä­mis­sään pu­heis­sa seu­ra­vie­rai­ta us­ko­vais­ten teh­tä­väs­tä Ju­ma­lan sa­nan­saat­ta­ji­na. Vie­lä tä­nä­kin päi­vä­nä sa­nan­saat­ta­jil­la on tär­keä teh­tä­vä us­kon ja evan­ke­liu­min sa­no­man le­vit­tä­ji­nä.

Su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­see­na oli ”Tämä on mi­nun ra­kas Poi­ka­ni, kuul­kaa hän­tä” (Mark. 9:7). Tun­nus­lau­seen sa­nat tu­li­vat seu­ra­vie­rai­ta lä­hel­le Veli-Mat­ti Heik­ki­nen per­jan­tai-il­lan saar­nas­sa, jos­sa Heik­ki­nen ku­vai­li kuun­te­le­mis­ta elä­vän us­kon pe­rus­tak­si.

Kuin kier­mur­te­le­va pol­ku

SFC:n pu­heen­joh­ta­ja Timo Löp­pö­nen toi­vot­ti lau­an­tai­na seu­ra­vie­raat ter­ve­tul­leik­si Su­vi­seu­roi­hin. Löp­pö­nen pu­hui, kuin­ka us­ko­vai­sil­la on eri ai­koi­na ol­lut eri­lai­sia ko­ke­muk­sia, mut­ta sama kil­voi­tus yh­dis­tää us­ko­vai­sia.

Us­kon­kil­voi­tus­ta hän ver­ta­si kie­mur­te­le­vaan pol­kuun. Sen var­rel­la on kuop­pia joi­hin voi kom­pas­tua, mut­ta myös vir­voit­ta­via läh­tei­tä jois­ta voi am­men­taa voi­maa.

Tämä kuva tois­tui Tais­to Kal­li­o­kos­ken saar­nas­sa, jos­sa hän to­te­si, et­tä kun olem­me kuu­li­ai­sia Ju­ma­lan sa­nal­le, voim­me luot­taa sii­hen, et­tei Ju­ma­la iki­nä hyl­kää.

Tur­va ja on­ni

Seu­ra­pai­kan lä­hel­lä si­jait­se­va Sö­der­le­din kirk­ko täyt­tyi lau­an­tai-il­ta­na ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen ja eh­tool­li­sel­le osal­lis­tu­vis­ta seu­ra­vie­rais­ta. Ko­le­as­ta sääs­tä ja sa­tees­ta huo­li­mat­ta riit­ti gril­lil­lä jo­noa myö­hem­min il­lan ai­ka­na.

Veli-Mat­ti Heik­ki­sen pi­tä­män lau­an­tai-il­lan alus­tuk­sen ai­ka­na suu­ri osa seu­ra­sa­lin kuu­li­jois­ta oli nuo­ria. Myös alus­tuk­sen ai­ka­na seu­ra­vie­rai­ta roh­kais­tiin tu­tul­la sa­no­mal­la. Kuun­te­le­mal­la Ju­ma­lan sa­naa us­ko­vai­nen saa joh­da­tus­ta mat­kaan­sa. Hän saa iloi­ta sii­tä tur­vas­ta ja on­nes­ta, jota elä­vä us­ko tuo.

Su­vi­seu­ro­jen vii­mei­se­nä päi­vä­nä seu­ra­vie­raat sai­vat naut­tia au­rin­gon läm­mit­tä­vis­tä sä­teis­tä. As­sar Tu­ru­nen muis­tut­ti lop­pu­sa­no­jen ai­ka­na, kuin­ka us­ko­vai­sen on tur­val­lis­ta jat­kaa mat­kaa, kun on saa­nut uu­sia voi­mia.

Teks­ti: Jon­na Tim­lin

Ku­vat: Pek­ka Ojan­ne

Lue li­sää Ruot­sin su­vi­seu­rois­ta 5.6.2019 il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

2.6.2020

Jee­sus sa­noi: "Ei ku­kaan voi tul­la mi­nun luok­se­ni, el­lei Isä, joka mi­nut on lä­het­tä­nyt, vedä hän­tä. Sen, joka tu­lee, minä he­rä­tän vii­mei­se­nä päi­vä­nä." Joh. 6:44

Viikon kysymys