JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Sii­o­nin ke­vät -leh­des­sä poh­di­taan las­ten ky­sy­myk­siä us­kos­ta

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
8.6.2018 6.34

Juttua muokattu:

31.12. 09:27
2019123109275120180608063400

Sii­o­nin ke­vät -leh­des­sä on aloit­ta­nut ke­sä­kuus­sa uu­si pals­ta. Sen nimi on Las­ten ky­sy­myk­siä us­kos­ta. Pals­tan aloi­tus­ju­tus­sa poh­dit­tiin muun mu­as­sa ky­sy­mys­tä, mis­sä Ju­ma­la asuu.

Lu­ki­jat voi­vat lä­het­tää leh­den toi­mi­tuk­seen las­ten esit­tä­miä ky­sy­myk­siä, jot­ka liit­ty­vät us­koon.

– Myös las­ten piir­rok­set ovat ter­ve­tul­lei­ta uu­den pals­tan ku­vit­ta­mi­sek­si, Sii­o­nin ke­vään pää­toi­mit­ta­ja Kat­ri Iso­pah­ka­la ker­too.

Leh­den toi­mi­tus poi­mii lä­he­te­tyis­tä ky­sy­myk­sis­tä muu­ta­mia ja poh­tii nii­tä pals­tal­la.

– Us­ko­vai­sen ih­mi­sen elä­mäs­sä ylin eli tär­kein oh­je on Raa­mat­tu. Siel­tä voi et­siä vas­tauk­sia myös las­ten esit­tä­miin ky­sy­myk­siin – ko­to­na ja toi­mi­tuk­ses­sa, Iso­pah­ka­la to­te­aa ke­sä­kuun leh­den pää­kir­joi­tuk­ses­sa.

Mitä lap­set ha­lu­a­vat tie­tää us­kos­ta? Mitä he häm­mäs­te­le­vät tai to­te­a­vat? Lä­he­tä las­ten ky­sy­myk­siä osoit­tee­seen sk.toi­mi­tus@srk.fi tai vies­til­lä nu­me­roon 044 706 7057.

Voit ti­la­ta Sii­o­nin ke­vät -leh­den tääl­tä.

Ku­vi­tus­ku­va: 7-vuo­ti­aan Vil­man pii­rus­tus

8.7.2020

Et­kö ym­mär­rä, et­tä Ju­ma­lan hy­vyys joh­taa si­nut kään­ty­mi­seen? Room. 2:4

Viikon kysymys