JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Si­sar­jär­jes­töt hyö­ty­vät toi­sis­taan

Päivämies
Uutiset
27.7.2019 8.00

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302444620190727080000

SRK:n ja LLC:n yh­teis­työ mo­ni­puo­lis­tuu rip­pi­kou­lu­työn nä­kö­kul­mas­ta.

Jo kuu­den vuo­den ajan Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) on lä­het­tä­nyt vuo­sit­tain vie­rai­le­van opet­ta­jan si­sar­jär­jes­tö LLC:n rip­pi­lei­ril­le Poh­jois-Ame­rik­kaan.

Nyt lii­ken­net­tä on myös toi­seen suun­taan, sil­lä Ad­ri­an Pir­ness on en­sim­mäi­nen LLC:n edus­ta­ja, joka on tul­lut opet­ta­jak­si suo­ma­lai­sel­le rip­pi­lei­ril­le.

– Täs­tä vuo­des­ta al­ka­en myös LLC lä­het­tää opet­ta­jan SRK:n lei­ril­le, Pir­ness ker­too.

Tu­tu­no­loi­nen tun­nel­ma

Ju­han­nuk­se­na päät­ty­neel­lä Sii­ka­tör­män vii­den­nel­lä lei­ril­lä oli kol­mi­sen viik­koa Suo­mes­sa vii­py­neen Pir­nes­sin mu­kaan ko­ti­maan­sa lei­reil­tä tut­tu tun­nel­ma.

– Lei­ri tun­tui sa­man­lai­sel­ta kuin Poh­jois-Ame­ri­kas­sa.

Rip­pi­lei­ri oli Pir­nes­sin mu­kaan kai­ken kaik­ki­aan rau­hal­li­nen ja lei­ri­läi­set tyy­pil­li­siä 14–15-vuo­ti­ai­ta nuo­ria.

– Kos­ka en puhu suo­mea, mi­nun ei ol­lut mah­dol­lis­ta kes­kus­tel­la hei­dän kans­saan ko­vin pal­joa, Pir­ness har­mit­te­lee.

Hän ko­kee us­ko­vais­ten työn sa­mak­si maas­ta riip­pu­mat­ta. Ero­na on ko­ko­luok­ka: Poh­jois-Ame­ri­kas­sa on esi­mer­kik­si seit­se­män rip­pi­lei­riä ke­säs­sä, kun Suo­mes­sa nii­tä on lä­hes vii­si­kym­men­tä.

Mal­lia At­lan­tin toi­sel­le puo­len

Rip­pi­lei­rin li­säk­si Pir­ness vie­rai­li en­sim­mäis­tä ker­taa Suo­men Su­vi­seu­rois­sa Mu­hok­sel­la. Poh­jois-Ame­ri­kas­sa pu­hal­ta­vat uu­det tuu­let, sil­lä LLC on os­ta­nut Min­ne­so­tas­ta uu­den alu­een, jol­la pai­kal­li­set su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään jat­kos­sa ai­na, kun on kes­ki­län­ti­sen alu­een jär­jes­tä­mis­vuo­ro. Min­ne­so­ta on Poh­jois-Ame­ri­kan suu­rin van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ten kes­kit­ty­mä, ja koko maa­no­san kah­dek­sas­ta seu­ra­kun­nas­ta vii­si si­jait­see uu­den alu­een lä­het­ty­vil­lä.

– Aja­tuk­se­na­ni oli tu­tus­tua käy­tän­nön jär­jes­te­ly­töi­hin, jot­ka voi­si­vat hel­pot­taa jär­jes­te­ly­jä myös Ame­ri­kas­sa, Pir­ness ker­too su­vi­seu­ra­vie­rai­lus­taan.

Ai­em­min seu­rat on jär­jes­tet­ty esi­mer­kik­si kou­lu­jen yh­tey­des­sä, mut­ta 4.–7. hei­nä­kuu­ta ol­leis­sa seu­rois­sa ame­rik­ka­lai­sil­la oli en­sim­mäis­tä ker­taa suo­ma­lai­sil­le tu­tut lei­ri­o­lo­suh­teet telt­toi­neen ja asun­to­vau­nui­neen.

– Pal­jon työ­tä su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­lys­sä on ol­lut: nur­mi­kon kyl­vä­mis­tä, joh­to­jen ve­tä­mis­tä yn­nä muu­ta, kun toi­mi­taan kent­tä­o­lois­sa.

Suo­mes­ta saa­mi­aan ide­oi­ta toi­min­ta­mal­liin Pir­ness vei ter­vei­si­nä ko­ti­seu­dul­leen. Nii­tä hyö­dyn­net­tä­neen tu­le­vien vuo­sien seu­ra­jär­jes­te­lyis­sä.

Ad­ri­an Pir­ness

– Ko­toi­sin Min­ne­so­tas­ta, Poh­jois-Ame­ri­kas­ta

– Työs­ken­te­lee LLC:llä vas­tuu­a­lu­ee­naan kris­til­li­nen kas­va­tus­työ, lei­ri- ja rip­pi­kou­lu­työ, opis­to­yh­teis­työ sekä koti- ja per­he­työ

– Vie­rai­li Suo­mes­sa tois­ta ker­taa.

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys