JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Sota-ajan muis­tot oli­vat läs­nä vart­tu­nei­den lei­ril­lä Kal­li­os­sa

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
13.11.2017 6.59

Juttua muokattu:

1.1. 11:20
2020010111205520171113065900

Syys­tal­vi­nen luon­to tar­jo­si pa­ras­taan, kun Kal­li­on lei­ri­kes­kuk­ses­sa vie­tet­tiin vart­tu­nei­den Suo­mi 100 -tee­mais­ta lei­riä 7.–8. mar­ras­kuu­ta. Vä­keä oli saa­pu­nut Kok­ko­lan, Yli­vies­kan ja Ka­jaa­nin seu­dul­ta. Han­nu Hint­sa­la (ku­vas­sa) muis­te­li lei­ril­lä ko­ti­aan, ra­kas­ta äi­ti­ään, so­das­sa kaa­tu­nut­ta isään­sä ja ko­ti­seu­ro­ja.

Päi­vien ai­ka­na kes­kus­te­lim­me so­dan ai­heut­ta­mis­ta ras­kais­ta me­ne­tyk­sis­tä. Pal­jon ih­mi­siä kuo­li, moni me­net­ti ter­vey­ten­sä, isän­sä, puo­li­son­sa tai poi­kan­sa. Osa suo­ma­lai­sis­ta jou­tui jät­tä­mään ko­tin­sa ja ko­ti­seu­tun­sa. Kes­kus­te­lim­me eva­kois­ta, hei­dän elä­mäs­tään uu­des­sa ym­pä­ris­tös­sä sekä kan­ta­vä­es­tön ko­ke­muk­sis­ta. Myös so­ta­kor­vauk­sis­ta ja jäl­leen­ra­ken­ta­mi­ses­ta pu­hut­tiin.

Mart­ti Mur­to­pe­rä Haa­pa­ve­del­tä kävi vie­raa­nam­me ker­to­mas­sa Väi­nö Ha­vak­ses­ta, so­das­sa kaa­tu­nees­ta Ki­vi­jär­ven kirk­ko­her­ras­ta. Vaik­ka Väi­nö Ha­vas oli kan­sa­ne­dus­ta­ja, hän ha­lu­si läh­teä rin­ta­mal­le puo­lus­ta­maan ra­kas­ta isän­maa­taan. Hän oli jo lap­se­na teh­nyt pää­tök­sen an­taa it­sen­sä, koko elä­män­sä, isän­maan pal­ve­luk­seen.

Päi­vien ai­ka­na saim­me myös hil­jen­tyä Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­le. Kuu­lim­me sii­tä par­haas­ta lah­jas­ta, us­kos­ta, jon­ka saa ar­mos­ta omis­taa Ju­ma­lan suu­ren rak­kau­den osoi­tuk­se­na. Ja us­kon kaut­ta saa omis­taa ka­to­a­mat­to­man aar­teen, ian­kaik­ki­sen elä­män.

11.8.2020

Joka heik­koa sor­taa, her­jaa hä­nen Luo­jaan­sa, joka Luo­jaa kun­ni­oit­taa, ar­mah­taa köy­hää. Sa­nanl. 14:31

Viikon kysymys