JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

So­tain­va­li­dit kiit­ti­vät kirk­koa yh­teis­työs­tä

Uutiset
20.8.2018 10.20

So­tain­va­li­dien Vel­jes­liit­to kiit­ti Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lais­ta kirk­koa jä­sen­ten­sä pa­ris­sa teh­dys­tä työs­tä luo­vut­ta­mal­la sil­le ar­vos­te­tun kier­to­pal­kin­ton­sa, Pre­si­den­tin kul­tai­sen kie­kon. Lii­ton pää­sih­tee­ri Sep­po Sa­vo­lai­nen ojen­si pal­kin­non ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­mal­le.

Pal­kin­to myön­net­tiin kir­kol­le kii­tok­se­na sii­tä mit­ta­vas­ta työs­tä, jota kirk­ko ja seu­ra­kun­nat ovat teh­neet so­ta­vuo­sis­ta as­ti so­tain­va­li­dien ja hei­dän per­hei­den­sä hy­väk­si.

– Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirk­ko ja sen pai­kal­lis­seu­ra­kun­nat ovat ha­lun­neet tu­kea ja roh­kais­ta so­tain­va­li­de­ja ja koko ve­te­raa­ni­su­ku­pol­vea. Sa­mal­la kirk­ko on pyr­ki­nyt kiin­nit­tä­mään yh­teis­kun­nan huo­mi­o­ta ve­te­raa­nien ase­maan sekä muis­tut­ta­maan sitä it­se­näi­syy­den ja va­pau­den mer­ki­tyk­ses­tä. Niis­tä ja ve­te­raa­ni­su­ku­pol­ven työs­tä on mei­dän kaik­kien edel­leen syy­tä ol­la kii­tol­li­sia, ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­ma sa­noi luo­vu­tus­ti­lai­suu­des­sa.

So­tain­va­li­dien pa­ris­sa hen­gel­lis­tä työ­tä on hoi­det­tu pit­käl­ti luot­ta­mus­pap­pien kaut­ta, jot­ka tun­te­vat alu­ei­den­sa jä­se­net.

– Pa­pit ovat jä­se­nis­tön ni­me­ä­miä kir­kon työn­te­ki­jöi­tä, jot­ka on kut­sut­tu eri­tyi­ses­ti so­tain­va­li­di­per­hei­den sie­lun­pai­me­nik­si. Hen­gel­lis­tä työ­tä, eli vie­rai­lu­ja vel­jes­ko­deis­sa ja ko­to­na sekä hau­ta­jai­sia, teh­dään jo­kai­ses­sa so­tain­va­li­di­pii­ris­sä ai­na sii­hen as­ti kun vii­mei­nen­kin so­tain­va­li­di tai puo­li­so on elos­sa, ker­too so­tain­va­li­dien hen­gel­li­sen työn vas­taa­va, ro­vas­ti Mat­ti Tuo­mis­to.

Pre­si­den­tin kul­tai­nen kiek­ko on kier­to­pal­kin­to, jota Vel­jes­liit­to on myön­tä­nyt eri yh­teis­työ­ta­hoil­le vuo­des­ta 1978 läh­tien. Pre­si­dent­ti Ur­ho Kek­ko­nen ja lii­ke­mies Kal­le Kai­ha­ri lah­joit­ti­vat kie­kon Vel­jes­lii­tol­le vuon­na 1977 osoi­tuk­se­na lii­ton an­si­ok­kaas­ta huol­to­työs­tä sekä so­ta­vam­mais­ten kun­tou­tus­toi­min­nan ja kun­to­lii­kun­nan edis­tä­mi­ses­tä.

Vuo­den 2018 elo­kuus­sa so­tain­va­li­de­ja oli va­jaat 1700, hei­dän puo­li­soi­ta ja les­ki­ään rei­lut 7000.

27.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Kun paas­to­at­te, äl­kää ol­ko syn­kän nä­köi­siä niin kuin te­ko­py­hät. He muut­ta­vat muo­ton­sa sur­ke­ak­si, jot­ta kaik­ki var­mas­ti huo­mai­si­vat hei­dän paas­to­a­van." Matt. 6:16

Viikon kysymys