JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK ky­syy jul­kai­su­jen ku­lu­tus­tot­tu­muk­sis­ta

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
13.6.2019 6.27

Juttua muokattu:

23.12. 10:41
2019122310414820190613062700

SRK sel­vit­tää taus­ta­yh­tei­sön­sä kir­jo­jen lu­ke­mis­ta­po­ja ja mu­sii­kin kuun­te­lu­ru­tii­ne­ja.

Sel­vi­tys to­teu­te­taan avoi­mel­la verk­ko­poh­jai­sel­la ky­se­lyl­lä kesä-hei­nä­kuun ai­ka­na.

Ky­se­lyn taus­tal­la on me­di­an mur­ros, joka vai­kut­taa pe­rin­teis­ten pai­net­tu­jen kir­jo­jen ja CD-le­vy­jen ku­lu­tuk­seen. Pa­pe­ris­ten opus­ten rin­nal­le ovat tul­leet pil­vi­lu­ke­mis­to­jen ää­ni­kir­jat, ja mu­siik­ki­le­vy­jä haas­ta­vat suo­ra­tois­to­pal­ve­lut.

Toi­nen vai­ku­tin ky­se­lyl­le on SRK:n suun­nit­teil­la ole­va di­gi­taa­li­nen jul­kai­su­a­lus­ta. Ky­se­lyn tu­lok­set oh­jaa­vat pal­ve­lun suun­nit­te­lua.

SRK ta­voit­te­lee laa­jaa vas­taa­ja­jouk­koa ja­ka­mal­la muu­ta­man mi­nuu­tin kes­tois­ta ky­se­lyä mo­ni­ka­na­vai­ses­ti pa­pe­ril­la ja di­gi­nä.

Osal­lis­tu ky­se­lyyn täs­tä:

bit.ly/jul­kai­su­ky­se­ly

18.9.2020

Syn­tim­me ovat meil­le lii­an ras­kaat, mut­ta sinä an­nat ne an­teek­si. Au­tu­as se, jon­ka sinä va­lit­set! Hän saa tul­la luok­se­si ja asua py­hä­kös­sä­si. Ps. 65:4–5

Viikon kysymys