JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK läh­tee lä­he­tys­mat­kal­le vain kut­sus­ta

Uutiset
17.6.2019 8.46

Mu­hok­sen Su­vi­seu­rois­sa lie­hu­vat 19 maan li­put ker­to­vat mais­ta, joi­hin SRK te­kee sään­nöl­li­ses­ti lä­he­tys­työ­tä. Lä­he­tys­mat­kal­le läh­de­tään vain kut­sus­ta.

Su­vi­seu­rat on kan­sain­vä­li­nen ta­pah­tu­ma, jo­hon osal­lis­tuu sa­nan­kuu­li­joi­ta useis­ta eri mais­ta. Vuo­den 2019 Mu­hok­sen Su­vi­seu­ro­jen kes­kus­ken­täl­lä lie­hu­vat 19 maan li­put. Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) te­kee sään­nöl­li­ses­ti lä­he­tys­työ­tä nii­hin mai­hin, joi­den lip­pu löy­tyy Su­vi­seu­ro­jen lip­pu­ri­vis­tös­tä. Suo­men li­pun li­säk­si ri­vis­tös­sä lie­hu­vat Sak­san, Ka­na­dan, Ecu­a­do­rin, Es­pan­jan, Vi­ron, USA:n, Gam­bi­an, Gha­nan, Un­ka­rin, Ke­ni­an, Lat­vi­an, Nor­jan, Iso-Bri­tan­ni­an, Ve­nä­jän, Se­ne­ga­lin, Ruot­sin, Sveit­sin ja To­gon li­put.

Täl­lä het­kel­lä SRK jär­jes­tää vuo­sit­tain rei­lut sata ul­ko­maan lä­he­tys­mat­kaa. SRK ei va­lit­se uu­sia koh­de­mai­ta, vaan uu­teen maa­han läh­de­tään kut­sut­tu­na. Kut­su tu­lee SRK:lle joko koh­de­maas­ta suo­raan tai muu­ta kaut­ta vä­li­tet­ty­nä. Usein pyyn­tö lä­he­tys­työ­hön tu­lee maas­sa asu­vil­ta, pa­ran­nuk­sen ar­mon saa­neil­ta hen­ki­löil­tä, jot­ka toi­vo­vat, et­tä myös hei­dän ko­ti­maas­saan asu­vil­le su­ku­lai­sil­le ja ys­tä­vil­le ker­rot­tai­siin elä­väs­tä us­kos­ta ja saar­nat­tai­siin syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta.

SRK te­kee lä­he­tys­työ­tä yh­des­sä Poh­jois-Ame­ri­kas­sa ja Ruot­sis­sa toi­mi­vien si­sar­jär­jes­tö­jen­sä La­es­ta­di­an Lut­he­ran Church (LLC) ja Sve­ri­ges Frisds­fö­re­nin­gars Cent­ra­lor­ga­ni­sa­ti­on (SFC) kans­sa.

Ku­vi­tus­ku­va: A.-L. S.

18.1.2020

Hän on lä­het­tä­nyt mi­nut ju­lis­ta­maan Her­ran rie­mu­vuot­ta, päi­vää, jona Ju­ma­lam­me an­taa pal­kan. Hän on lä­het­tä­nyt mi­nut loh­dut­ta­maan kaik­kia mur­heel­li­sia. Jes. 61:2

Viikon kysymys