JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK:n joh­to­kun­nan pit­kä­ai­kai­set jä­se­net sai­vat teh­tä­vän­sä pää­tök­seen

Uutiset
2.10.2020 15.20

Juttua muokattu:

2.10. 15:30
2020100215300820201002152000
Hannu (vas.) ja Leena Tervonen sekä Leena ja Juhani Liukkonen asettautuivat yhteiskuvaan SRK:n työvaliokunnan kokouksessa järjestetyssä juhlahetkessä.

Hannu (vas.) ja Leena Tervonen sekä Leena ja Juhani Liukkonen asettautuivat yhteiskuvaan SRK:n työvaliokunnan kokouksessa järjestetyssä juhlahetkessä.

Juha Kaarivaara

Hannu (vas.) ja Leena Tervonen sekä Leena ja Juhani Liukkonen asettautuivat yhteiskuvaan SRK:n työvaliokunnan kokouksessa järjestetyssä juhlahetkessä.

Hannu (vas.) ja Leena Tervonen sekä Leena ja Juhani Liukkonen asettautuivat yhteiskuvaan SRK:n työvaliokunnan kokouksessa järjestetyssä juhlahetkessä.

Juha Kaarivaara

Päi­vä­mies

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen (SRK) työ­va­li­o­kun­ta jär­jes­ti tors­tai­ses­sa ko­kouk­ses­saan juh­la­het­ken joh­to­kun­nan jä­se­nyy­ten­sä päät­tä­nei­den Ju­ha­ni Liuk­ko­sen ja Han­nu Ter­vo­sen kun­ni­ak­si.

Sekä Liuk­ko­nen et­tä Ter­vo­nen ovat ol­leet teh­tä­väs­sään 1990-lu­vun al­ku­puo­lel­ta läh­tien. Hei­dän ti­lal­leen joh­to­kun­taan tu­le­vat Ilk­ka Ha­ku­li­nen Sii­lin­jär­vel­tä ja Pek­ka Tuo­mi­kos­ki Li­min­gas­ta.

SRK:n joh­to­kun­ta koos­tuu 24 jä­se­nes­tä, jot­ka va­li­taan nel­jäk­si vuo­dek­si ker­ral­laan. Joh­to­kun­ta ko­koon­tuu vuo­sit­tain yleen­sä seit­se­män ker­taa.

23.10.2020

Hän an­toi Is­ra­e­lil­le la­kin­sa ja käs­ki mei­dän isi­äm­me opet­ta­maan ne lap­sil­leen,

jot­ta tu­le­va­kin pol­vi ne tun­ti­si, jot­ta vas­te­des syn­ty­vät­kin ne op­pi­si­vat ja ker­toi­si­vat omil­le lap­sil­leen. Ps. 78:5–6

Viikon kysymys