JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK:n väki jär­jes­ti vart­tu­nei­den lei­ri­päi­vän Sii­ka­tör­mäl­lä

Määttä Maarit
Uutiset
4.5.2014 6.34

Juttua muokattu:

1.1. 23:37
2020010123373720140504063400

Tiis­tai­na 29. huh­ti­kuu­ta ko­koon­tui Sii­ka­tör­män lei­ri­kes­kuk­seen 160 lei­ri­läis­tä vir­kis­ty­mään ja tu­tus­tu­maan SRK:n toi­min­taan. Eräs lei­rin eri­tyis­piir­re oli se, et­tä hen­ki­lö­kun­ta koos­tui SRK:n työn­te­ki­jöis­tä.

Päi­vä­mie­hen pää­toi­mit­ta­ja Ol­li Lohi piti alus­tuk­sen ai­hees­ta Muut­tu­ma­ton Ju­ma­lan sana. Kes­kus­te­luis­sa to­det­tiin, et­tä eläm­me ai­kaa, jol­loin Ju­ma­lan sa­nan ar­vo­val­taa yri­te­tään mu­ren­taa. Kui­ten­kin täs­sä­kin ajas­sa Ju­ma­la avaa sa­naan­sa Py­hän Hen­ken­sä kaut­ta.

– Ju­ma­la on siu­nan­nut kan­saam­me myös ajal­li­ses­ti. Ke­nen­kään ei tar­vit­se kuol­la tänä päi­vä­nä näl­kään, to­te­si yk­si so­ta­vuo­det ko­ke­nut lei­ri­läi­nen.

Lei­ri­läi­set kuu­li­vat ly­hy­et esit­te­lyt SRK:n jul­kai­su­toi­min­nas­ta, lä­he­tys­työs­tä sekä ta­lou­den ti­lan­tees­ta. Oh­jel­mas­sa oli myös ruo­kai­lua, kah­vit­te­lua, tau­ko­jump­paa ja ar­pa­jai­sia.

Keittiön väkeä koolla.

Keittiön väkeä koolla.

Ou­lun­sa­lo­lai­set Sei­di ja Frans Ter­ho (ku­vas­sa al­la) tu­li­vat Sii­ka­tör­mäl­le lin­ja-au­tol­la, yh­des­sä muun vart­tu­nei­den ker­hon väen kans­sa kans­sa. Ker­ho­lai­set ovat teh­neet yleen­sä ke­vät­ret­ken tou­ko­kuus­sa. Ret­ken kor­vaa­kin nyt tämä lei­ri­päi­vä.

– Tääl­lä on hyvä ol­la. Alus­tus oli avar­ta­va. Olem­me näh­neet tut­tu­ja, vuo­si­kym­men­ten ta­kai­sia kou­lu- ja rip­pi­kou­lu­ka­ve­rei­ta­kin, pu­he­lee Sei­di.

– Kaik­ki 12 las­tam­me ovat käy­neet rip­pi­kou­lun Sii­ka­tör­mäl­lä. Ja olem­me viet­tä­neet omia per­he­juh­li­a­kin tääl­lä, Ter­hot ker­to­vat.

Sii­ka­tör­män lei­ri­kes­kus on mo­nel­le lei­ri­läi­sel­le tut­tu ja ra­kas paik­ka. Muu­ta­ma vuo­si sit­ten lei­ri­kes­kuk­seen teh­tiin laa­jen­nus ja re­mont­ti, mikä on mah­dol­lis­ta­nut hy­vät puit­teet eri­lais­ten lei­rien ja ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­seen.

Ku­vat: Maa­rit Määt­tä ja Sirk­ka Suo­mi­nen

4.8.2020

Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: "Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!" 1 Kun. 18:21

Viikon kysymys