JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Suo­mea juh­lit­tiin Gran Ca­na­ri­al­la

Uutiset
12.12.2019 6.03

Gran Ca­na­ri­al­la asu­vat van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­set ko­koon­tui­vat it­se­näi­syys­päi­vä­nä juh­lis­ta­maan maan­tie­teel­li­ses­ti kau­kais­ta isän­maa­taan. Osal­lis­tu­jia oli vii­ti­sen­kym­men­tä.

Van­ha sa­non­ta ”jos­kus on men­tä­vä kau­as näh­däk­seen lä­hel­le” pi­tää paik­kan­sa. Kau­kaa kat­so­es­sa nä­kyy siu­naus, joka ko­ti­maa­han kät­key­tyy. Ta­ri­nat oman kan­san ko­et­te­le­muk­sis­ta kir­kas­ta­vat ku­vaa Ju­ma­lan var­je­luk­ses­ta, kun nii­tä kuu­lee toi­sen­lai­sen his­to­ri­an omaa­vas­sa suu­res­sa maas­sa.

Isän­maal­lis­ta oh­jel­maa

Gran Ca­na­ri­al­le tal­ven ajak­si muut­ta­nut väki ko­koon­tui Suo­men it­se­näi­syys­päi­vä­nä ai­van Playa de Ing­le­sin kes­kus­taan Kai­ja ja Ju­ha­ni Vä­hä­jyl­kän ko­tiin viet­tä­mään il­taa it­se­näi­syys- ja jou­lu­tee­man ää­rel­le.

Pöytä täyttyi nyyttikestieväistä ja pöydänalunen lahjapaketeista.

Pöytä täyttyi nyyttikestieväistä ja pöydänalunen lahjapaketeista.

Eräs il­lan oh­jel­mis­ta oli koot­tu isän­maal­li­sis­ta ru­nois­ta ja ker­to­muk­sis­ta. Ar­vos­tuk­sen tun­ne Suo­mea ja sen kan­saa koh­taan oli ti­lai­suu­des­sa läs­nä. Ko­koon­tu­nei­ta yh­dis­ti rak­kaus yh­tei­seen ajal­li­seen isän­maa­han.

Eri puo­lil­ta Suo­mea, eri rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­nas­ta ja pe­rin­teis­tä muo­dos­tu­nut­ta Gran Ca­na­ri­an seu­ra­toi­min­taa oh­jaa yk­sin­ker­tai­nen or­ga­ni­saa­tio. Siel­lä on vain seu­rai­sän­tien ryh­mä, joka kut­suu pu­hu­jat ja kuu­lut­taa seu­rois­sa. Muu on oheis- ja har­ras­te­toi­min­taa, jos­sa ku­kin on ha­lu­jen­sa mu­kaan mu­ka­na.

Matti Heikkinen Ruotsista esitti kaksi kirjoittamaansa runoa.

Matti Heikkinen Ruotsista esitti kaksi kirjoittamaansa runoa.

Ko­ti­han­get mie­les­sä

Gran Ca­na­ri­al­la asu­vat us­ko­vai­set ovat ko­ke­neet, kuin­ka voi­mal­li­nen lau­lu seu­rois­sa ja vuo­ris­to­ret­kil­lä yh­dis­tää hei­tä. It­se­näi­syys­päi­vän il­ta­na he lau­loi­vat Pek­ka öster­ber­gin sä­es­tyk­sel­lä isän­maal­lis- ja jou­lu­ai­hei­sia lau­lu­ja.

Jou­lun ai­ka voi he­rät­tää ul­ko­mail­la ole­vas­sa ih­mi­sis­sä in­hi­mil­li­sen ikä­vän ko­din jou­lun tun­nel­maan han­kien kes­kel­le. He ovat muu­ka­lai­sia elä­män­ta­po­jen­sa, kie­len­sä ja kult­tuu­rin­sa vuok­si. Hep­re­a­lais­kir­jees­sä ku­va­taan vie­raut­ta ja muu­ka­lai­suut­ta tun­te­vis­ta: ”Ne, jot­ka pu­hu­vat näin, osoit­ta­vat kai­paa­van­sa isän­maa­ta” (Hepr. 11:13).

Teks­ti: Tuo­mas Hän­ni­nen

Ku­vat: Ris­to In­ke­roi­nen