JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Suo­men luon­to saa oman li­pu­tus­päi­vän

Uutiset
25.8.2017 12.37

Huo­men­na 26. elo­kuu­ta vie­te­tään Suo­men Luon­non päi­vää, jol­loin si­sä­mi­nis­te­ri­ön suo­si­tuk­ses­ta li­pu­te­taan en­sim­mäis­tä ker­taa Suo­men luon­nol­le. Suo­mi on näh­tä­väs­ti maa­il­man en­sim­mäi­nen maa, jos­sa luon­to saa oman li­pu­tus­päi­vän.

– Luon­to on suo­ma­lais­ten yl­pey­de­nai­he ja on hie­noa, et­tä se saa nyt oman li­pu­tus­päi­vän, iloit­see Luon­non päi­vien pro­jek­ti­pääl­lik­kö Joel Hei­no.

Huo­men­na Nuuk­si­on kan­sal­lis­puis­tos­sa on juh­la­ti­lai­suus, jos­sa si­sä­mi­nis­te­ri Pau­la Ri­sik­ko nos­taa li­pun sal­koon yh­des­sä par­ti­o­lais­ten kans­sa. Li­pun­nos­ton jäl­keen Yli­op­pi­las­kun­nan Lau­la­jat esit­tä­vät Lip­pu­lau­lu-kil­pai­lun­sa voit­ta­ja­sä­vel­lyk­sen. Ti­lai­suus al­kaa Luon­to­kes­kus Hal­ti­as­sa kel­lo 11.

Myös muis­sa kan­sal­lis­puis­tois­sa juh­li­taan huo­men­na. Kuo­ro­jen lau­lua kuul­laan 35 kan­sal­lis­puis­tos­sa ja useil­la muil­la luon­to- ja his­to­ri­a­koh­teil­la. Yh­teen­sä yli tu­hat kuo­ro­lais­ta ko­koon­tuu juh­lal­li­siin kon­sert­tei­hin luon­toon eri puo­lil­le maa­ta lau­la­maan sa­ta­vuo­ti­aan Suo­men luon­nol­le.

Suo­ma­lai­sia kan­nus­te­taan li­put­ta­maan ja viet­tä­mään li­pu­tus­päi­vää. Jos lip­pua tai sal­koa ei ko­toa löy­dy, voi li­pu­tus­ta juh­lis­taa osal­lis­tu­mal­la li­pun­nos­toon eri puo­lil­la maa­ta. Luon­non puo­les­ta voi nos­taa li­pun sal­koon myös di­gi­taa­li­ses­ti. Li­pu­tus­ku­van voi teh­dä tääl­lä. Li­pu­tus­tun­nel­mia voi ja­kaa so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa esi­mer­kik­si tun­nis­teil­la #li­pu­tan­luon­nol­le ja #li­pu­tan.

Huo­mi­nen on yk­si Suo­mi100-vuo­den kun­ni­ak­si jär­jes­te­tyis­tä Luon­non päi­vis­tä, joi­hin liit­tyy sa­to­ja jär­jes­tet­ty­jä ja oma­eh­toi­sia luon­to­ta­pah­tu­mia. Kol­me ai­em­min vie­tet­tyä Luon­non päi­vää ovat saa­neet suo­ma­lai­set san­koin jou­koin ulos luon­toon – ta­pah­tu­miin on osal­lis­tu­nut yli 110 000 ih­mis­tä.

Ku­vi­tus­ku­va: Las­se Lim­ma

HannaKallunki
29.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Koot­kaa it­sel­len­ne aar­tei­ta tai­vaa­seen. Siel­lä ei koi ei­kä ruos­te tee tu­ho­jaan ei­vät­kä var­kaat mur­tau­du si­sään ja va­ras­ta. Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si." Matt. 6:20-21

Viikon kysymys