JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Su­vi­seu­rat: Pal­jon vä­keä, lii­ken­ne su­jui hy­vin, pa­lau­tet­ta toi­vo­taan

Uutiset
3.7.2018 7.53

Ei­len päät­ty­neet ää­ne­kos­ken Su­vi­seu­rat su­jui­vat jär­jes­tä­jien mu­kaan hy­vin. Vä­ki­mää­rä­o­do­tus ylit­tyi: enim­mil­lään lau­an­tai­na ih­mi­siä oli rei­lut 84 000. Lii­ken­ne toi­mi eri­no­mai­ses­ti. Sään puo­les­ta ko­et­tiin niin sa­det­ta, uk­kos­ta, tuul­ta kuin au­rin­gon­pais­tet­ta­kin. Tu­le­vien Su­vi­seu­ro­jen ke­hit­tä­mi­seen voi osal­lis­tua vas­taa­mal­la pa­lau­te­ky­se­lyyn, jon­ka link­ki löy­tyy täs­tä ju­tus­ta.

Su­vi­seu­ra­jär­jes­tä­jät ha­lu­si­vat en­nak­koon tuo­da vah­vas­ti esil­le sitä, et­tä Su­vi­seu­roi­hin ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki. Tämä kut­su kuul­tiin. En­nak­ko-odo­tus 75 000 seu­ra­vie­raas­ta ylit­tyi lä­hes 10 000:lla.

Eri­tyi­ses­ti jär­jes­tä­jiä ilah­dut­ti se, et­tä Su­vi­seu­rois­sa vie­rai­li huo­mat­ta­van pal­jon myös liik­keen ul­ko­puo­li­sia.

– Se on ai­van eri­tyi­nen ilo. Me­di­an en­nak­ko­luu­lo­ton suh­tau­tu­mi­nen on var­mas­ti osal­taan ma­dal­ta­nut kyn­nys­tä tul­la pai­kal­le, seu­ra- ja vies­tin­tä­o­sas­ton pu­heen­joh­ta­ja Jo­han­nes Lep­pä­nen to­te­si.

Lii­ken­ne ne­los­tiel­lä su­jui hy­vin

ää­ne­kos­ken Su­vi­seu­ro­jen eri­koi­suus oli seu­ra-alu­een si­jain­ti vilk­kaas­ti lii­ken­nöi­dyn ne­los­tien var­rel­la. Seu­ra-alu­een poh­jois­puo­lel­la lii­ken­teen ar­vi­oi­tiin kas­va­van jopa kol­min­ker­tai­sek­si ja ai­heut­ta­van ruuh­kia.

Lii­ken­ne su­jui kui­ten­kin hy­vin, ruuh­kil­ta väl­tyt­tiin lä­hes täy­sin. Ruuh­kien vält­tä­mi­sek­si seu­ra­vie­rai­ta ke­ho­tet­tiin saa­pu­maan ajois­sa ja vält­tä­mään ne­los­tien lii­ken­teen il­ta­päi­vään ja al­kuil­taan ajoit­tu­via ruuh­ka­huip­pu­ja.

– Näyt­täi­si sil­tä, et­tä seu­ra-alu­een avaa­mi­nen jo tiis­tai­na ke­ven­si pai­nei­ta, lii­ken­ne­toi­mi­kun­nan sih­tee­ri Riku Lah­ti­nen kom­men­toi.

Lii­ken­net­tä oh­jat­tiin sym­bo­lein va­rus­te­tuil­la opas­te­kyl­teil­lä, ja seu­ra-alu­een koh­dal­la no­peus­ra­joi­tus oli alen­net­tu 50:een ki­lo­met­riin tun­nis­sa.

Su­vi­seu­ro­jen pa­luu­lii­ken­ne oli vilk­kaim­mil­laan maa­nan­tai-il­las­ta. Ruuh­kai­sim­pi­na het­ki­nä ne­los­tien lii­ken­net­tä py­säy­tet­tiin tar­peen mu­kaan ja tur­vau­dut­tiin kä­si­oh­jauk­seen.

Pa­lau­te­ky­se­ly

Ha­lu­at­ko osal­lis­tua Su­vi­seu­ro­jen ke­hit­tä­mi­seen? Vas­taa pa­lau­te­ky­se­lyyn, joka löy­tyy

tääl­tä.

Kuva: Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu 2018

29.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Koot­kaa it­sel­len­ne aar­tei­ta tai­vaa­seen. Siel­lä ei koi ei­kä ruos­te tee tu­ho­jaan ei­vät­kä var­kaat mur­tau­du si­sään ja va­ras­ta. Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si." Matt. 6:20-21

Viikon kysymys