JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mis­vuo­roi­hin val­mis­tel­laan muu­tok­sia – Su­vi­seu­rat Kau­ha­val­la jo 2022

Päivämies
Uutiset
20.11.2019 8.46

Juttua muokattu:

2.1. 11:02
2020010211024020191120084600

SRK:n vuo­si­ko­kous päät­ti vii­me ke­sä­nä Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mis­vuo­rois­ta vuo­sil­le 2020–2023. Seu­ro­jen paik­ka­kun­nak­si va­lit­tiin vuo­del­le 2022 Pu­das­jär­vi ja vuo­del­le 2023 Kau­ha­va. Seu­ra­jär­jes­te­ly­vuo­rot Pu­das­jär­ven ja Kau­ha­van vä­lil­lä vaih­tu­ne­vat kui­ten­kin päit­täin.

Pu­das­jär­ven Su­vi­seu­ro­ja on val­mis­tel­tu hy­väs­sä yh­teis­työs­sä kau­pun­gin kans­sa. Pu­das­jär­ven len­to­ken­tän käyt­tä­mi­ses­tä seu­ra-alu­ee­na teh­tiin so­pi­mus ai­em­min syk­syl­lä.

So­pi­muk­sen al­le­kir­joit­ta­mi­sen jäl­keen on kui­ten­kin il­men­nyt alu­een käyt­töön liit­ty­viä epä­var­muus­te­ki­jöi­tä. Tä­män vuok­si SRK käyn­nis­ti sel­vi­tys- ja val­mis­te­lu­työn Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­sek­si Kau­ha­val­la jo vuon­na 2022.

Lo­pul­li­set pää­tök­set en­si ke­sä­nä

SRK on ol­lut yh­tey­des­sä Sei­nä­jo­en Rau­ha­nyh­dis­tyk­seen mar­ras­kuun alus­sa, ja esit­ti jär­jes­te­ly­vuo­ron ai­kais­ta­mis­ta jo vuo­del­le 2022. Su­vi­seu­ro­jen vas­tuu­yh­dis­tyk­se­nä toi­mii Sei­nä­jo­en Rau­ha­nyh­dis­tys, ja se on kut­su­nut mu­kaan seu­ra­jär­jes­te­lyi­hin Kok­ko­lan seu­dun ja Per­hon rau­ha­nyh­dis­tyk­set sekä kym­me­nen muu­ta rau­ha­nyh­dis­tys­tä Ete­lä-Poh­jan­maan, Kes­ki-Poh­jan­maan ja Poh­jan­maan alu­eil­ta.

Pu­das­jär­ven su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­tio yh­teis­työs­sä Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ja SRK:n kans­sa puo­les­taan sel­vit­tää ja val­mis­te­lee Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mis­tä Pu­das­jär­ven len­to­ken­täl­lä vuon­na 2023.

SRK:n vuo­si­ko­kous te­kee lo­pul­li­set pää­tök­set seu­ra­pai­kois­ta ja jär­jes­te­ly­vas­tuis­ta en­si ke­sä­nä Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen yh­tey­des­sä.

Ku­vi­tus­ku­va: Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu

4.8.2020

Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: "Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!" 1 Kun. 18:21

Viikon kysymys