JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Su­vi­seu­ro­jen pää­tös­seu­rois­sa Ou­lai­sis­sa pu­hut­tiin jou­lun ilo­sa­no­mas­ta

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
17.11.2014 12.57

Juttua muokattu:

1.1. 23:48
2020010123483720141117125700

"Minä il­moi­tan teil­le suu­ren ilon.” Täl­lä Py­hä­jo­en su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­seel­la seu­rai­sän­tä Jor­ma Aho toi­vot­ti juh­la­vie­ras­jou­kon ter­ve­tul­leek­si su­vi­seu­ro­jen pää­tös­seu­roi­hin Ou­lais­ten rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le sun­nun­tai­na 16. mar­ras­kuu­ta.

Aho to­te­si, et­tä SRK:n su­vi­seu­rat Yp­pä­ris­sä oli­vat Suo­men suu­rin hen­gel­li­nen ta­pah­tu­ma vuon­na 2014. Su­vi­seu­rat oli­vat kui­ten­kin pie­ni ta­pah­tu­ma ver­rat­tu­na sii­hen suu­reen ih­mee­seen, joka ta­pah­tui 2 000 vuot­ta sit­ten jou­lu­yö­nä Bet­le­he­mis­sä: Jee­suk­sen syn­ty­mä oli maa­il­man­laa­jui­nen ta­pah­tu­ma, joka kos­ket­taa kaik­kia ih­mi­siä. Sil­loin il­moi­tet­tiin Va­pah­ta­jam­me syn­ty­mäs­tä.

Su­vi­seu­ro­jen pää­tös­seu­rat al­koi­vat ju­ma­lan­pal­ve­luk­sel­la Ou­lais­ten kir­kos­sa, jos­sa saar­na­si ro­vas­ti Ju­ha­ni Ala­ran­ta ja li­tur­gi­na toi­mi kirk­ko­her­ra Mat­ti Hir­vi­lam­mi.

Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä myös jul­kis­tet­tiin su­vi­seu­ra­kir­ja ”Minä il­moi­tan teil­le suu­ren ilon” ja ää­ni­te “Tuu­let tui­mat ten­ho­aa”. Jul­kis­ta­mis­pu­heen piti Mark­ku Sep­pä­nen.

Tilaisuuden jälkeen julkaisujen ostajia riitti jonoksi asti. Myymässä Saija Hämäläinen.

Tilaisuuden jälkeen julkaisujen ostajia riitti jonoksi asti. Myymässä Saija Hämäläinen.

Py­hä­jo­en su­vi­seu­rat oli­vat juh­la­seu­rat

Ou­lais­ten rau­ha­nyh­dis­tys jär­jes­ti Py­hä­jo­en su­vi­seu­rat yh­des­sä 13 muun alu­een rau­ha­nyh­dis­tyk­sen kans­sa. Ne oli­vat SRK:n 100-vuo­tis­juh­la­su­vi­seu­rat ja jär­jes­tyk­ses­sään 116. su­vi­seu­rat.

SRK:n pu­heen­vuo­ros­sa pää­sih­tee­ri Juha Kaa­ri­vaa­ra kiit­ti kaik­kia su­vi­seu­ra­työ­hön osal­lis­tu­nei­ta ja hei­dän per­hei­tään. Myös pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mark­ku Ve­te­läi­nen kiit­ti pu­heen­vuo­ros­saan läm­pi­mäs­ti kaik­kia yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta.

– Ju­ma­lan run­sas siu­naus le­pä­si ym­pä­ril­läm­me, tun­nem­me suur­ta kii­tol­li­suut­ta on­nis­tu­neis­ta su­vi­seu­rois­ta, Ve­te­läi­nen sa­noi.

Jou­lun ilo­sa­no­ma oli läs­nä

Seu­ra­pu­hees­sa SRK:n va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Tas­ki­la to­te­si, et­tä jou­lu­e­van­ke­liu­min ilo­sa­no­ma oli su­vi­seu­rois­sa läs­nä. Jou­lun sa­no­ma ker­too, mitä Ju­ma­la on val­mis­ta­nut mei­tä ih­mi­siä var­ten.

– Su­vi­seu­ro­jen suu­ruut­ta ih­me­tel­lään, mut­ta sama ilo­sa­no­ma on myös pirt­ti­seu­rois­sa.

Tas­ki­la muis­te­li jou­lu­e­van­ke­liu­min koh­taa, jos­sa ker­ro­taan: "Kun­nia ol­koon Ju­ma­lal­le kor­keu­des­sa, ja maas­sa rau­ha, ja ih­mi­sil­lä hyvä tah­to.”

– Ju­ma­lan sana opet­taa mei­tä kun­ni­oit­ta­maan Ju­ma­laa. Ih­mi­sen kun­nia on kuin ruo­ho, se la­kas­tuu, mut­ta Ju­ma­lan kun­nia py­syy ian­kaik­ki­ses­ti.

Hän to­te­si, et­tä vie­lä on työn ai­ka. Sa­nan kuu­loon kut­su­taan kaik­kia ih­mi­siä.

– To­teu­tu­koon su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­se it­se kun­kin koh­dal­la niin, et­tä syn­ti­nen saa us­koa syn­nit an­teek­si.

Teks­ti: Tert­tu Härö

Ku­vat: Juha Kor­te­sal­mi

Lue li­sää ai­hees­ta 19.11. il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

7.6.2020

Jee­sus sa­noo: "Niin kuin Isä on ra­kas­ta­nut mi­nua, niin olen minä ra­kas­ta­nut tei­tä. Py­sy­kää mi­nun rak­kau­des­sa­ni." Joh. 15:9

Viikon kysymys