JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Su­vi­seu­ro­jen työ­vuo­rois­ta 83 pro­sent­tia va­rat­tu

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
14.4.2014 6.40

Juttua muokattu:

1.1. 23:24
2020010123240120140414064000

Vii­me vii­kol­la Py­hä­jo­en su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­on hal­lin­non työ­ryh­mä ko­kous­ti SRK:lla. Ko­kouk­ses­sa val­mis­tel­tiin seu­raa­vaa Py­hä­jo­en su­vi­seu­ro­jen pää­toi­mi­kun­nan ko­kous­ta, jon­ka ta­voit­tee­na on su­vi­seu­ro­jen val­mius­ti­lan­teen tar­kis­ta­mi­nen. Ko­kouk­ses­sa myös hy­väk­syt­tiin su­vi­seu­ro­jen myy­mä­lä- ja ra­vin­to­la­toi­mi­kun­nan han­kin­nat.

Su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­on hal­lin­non työ­ryh­mään kuu­lu­vat pää­toi­mi­kun­nan ja osas­to­jen pu­heen­joh­ta­jat sekä pää­toi­mi­kun­nan sih­tee­ri. Osas­to­ja on kol­me, eli huol­to-osas­to, jär­jes­te­ly­o­sas­to ja tie­do­tu­so­sas­to.

Työ­ryh­män teh­tä­vä­nä on val­mis­tel­la pää­toi­mi­kun­nan ko­kou­sa­si­at ja pan­na toi­meen pää­toi­mi­kun­nas­sa teh­dyt pää­tök­set. Työ­ryh­mä myös oh­jaa toi­mi­kun­tien työ­tä ja vas­taa su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­on si­säi­ses­tä tie­dot­ta­mi­ses­ta.

Seu­raa­vas­sa pää­toi­mi­kun­nan ko­kouk­ses­sa tar­kas­tel­laan muun mu­as­sa sen het­kis­tä työ­voi­man han­kin­nan to­teu­tu­maa. Täl­lä het­kel­lä Py­hä­jo­en su­vi­seu­ro­jen työ­vuo­rois­ta on saa­tu täy­tet­tyä jo 83 pro­sent­tia.

Kuva: Mar­kus Leh­ti­nie­mi

2.7.2020

Minä kuu­lun si­nul­le. Pe­las­ta mi­nut! Si­nun sää­dös­te­si mu­kaan minä tah­don elää. Minä olen kuin ek­sy­nyt lam­mas. Et­si mi­nut! Si­nun käs­ky­jä­si minä en unoh­da. Ps. 119:94,176

Viikon kysymys