JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Syk­syn toi­min­ta al­kaa uu­den ka­ton suo­jis­sa

Isopahkala Katri
Uutiset
31.8.2019 12.00

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190831120000

Paa­vo­lan Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­mi­ta­lo sai al­ku­ke­säs­tä uu­det kat­to­pel­lit, en­tis­ten ol­tua noin 40 vuot­ta van­hat.

Paa­vo­lan Rau­ha­nyh­dis­tys on yk­si Sii­ka­jo­en kun­nan vii­des­tä rau­ha­nyh­dis­tyk­ses­tä. Pie­nen yh­dis­tyk­sen kat­to­re­mont­ti hoi­det­tiin tal­koil­la.

Re­mont­tia suun­ni­tel­lut ryh­mä sel­vit­ti myös työn teet­tä­mis­tä alan ura­koit­si­jal­la, mut­ta tal­koo­työl­lä saa­vu­tet­tiin pie­nes­sä yh­dis­tyk­ses­sä sen ver­ran iso sääs­tö, et­tä hom­ma pää­tet­tiin hoi­taa omin voi­min.

– Meil­lä on pal­jon am­mat­ti­tai­tois­ta ja työ­te­li­äs­tä vä­keä jä­sen­ten jou­kos­sa, ker­too yh­dis­tyk­sen joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mik­ko Kin­nu­nen.

Kattotalkoiden aikaan säät olivat välillä hyvin helteisiä. Remontti valmistui silti hieman suunniteltua nopeammin.

Kattotalkoiden aikaan säät olivat välillä hyvin helteisiä. Remontti valmistui silti hieman suunniteltua nopeammin.

Kat­to­re­mon­tin ve­tä­jä­nä toi­mi Im­mo Kurt­ti. Hän laa­ti työ­vuo­ro­lis­tat ja hoi­ti han­kin­nat yh­des­sä mui­den vas­tuus­sa ol­lei­den kans­sa. Re­mont­ti­työ ai­ka­tau­lu­tet­tiin kah­den vii­kon ajal­le, aa­mu- ja il­ta­vuo­roi­hin.

– Re­mont­ti val­mis­tui kui­ten­kin pää­o­sin jo 1,5 vii­kos­sa. Vuo­ros­sa oli ”nok­ka­mies” ja 3–5 muu­ta työ­mies­tä, ker­too Kin­nu­nen.

Yh­dis­tyk­sen nai­set huo­leh­ti­vat kah­vi­tuk­sen ja muo­ni­tuk­sen.

– En­sim­mäi­si­nä päi­vi­nä kah­vi­tuk­set su­jui­vat rääp­pi­äis­ten mer­keis­sä, kun mo­nes­sa per­hees­sä oli juu­ri vie­tet­ty lak­ki­ai­sia ja val­mis­tu­jai­sia. Tar­jol­la oli kak­kua ja mui­ta herk­ku­ja, nau­raa muo­ni­tuk­seen osal­lis­tu­nut Si­nik­ka Sund­berg.

Tal­koo­hen­ki oli kor­ke­al­la. Use­at yh­dis­tyk­sen jä­se­net osal­lis­tui­vat joka päi­vä tal­koi­siin ja naa­pu­riyh­dis­tyk­ses­tä Luo­hu­al­ta­kin kävi tal­koo­lai­sia.

– Kaik­ki­aan töi­hin osal­lis­tui noin 30–40 hen­keä. Tal­kois­sa ko­et­tiin yh­teen­kuu­lu­vuut­ta, ja mo­net ovat kom­men­toi­neet nii­den lä­hen­tä­neet jä­se­niä toi­siin­sa, Kin­nu­nen ku­vai­lee.

Syk­syn toi­min­ta al­kaa Paa­vo­las­sa uu­den ka­ton suo­jis­sa. Hin­taa ka­tol­le tuli noin 16 000 eu­roa.

– Olem­me mel­ko pie­ni yh­dis­tys, ja on mer­kit­tä­vää, et­tä sääs­tyi iso sum­ma, kun re­mont­ti on­nis­tui to­teut­taa tal­koil­la. Kai­ken kaik­ki­aan voi to­de­ta, et­tä Tai­vaan Isä siu­na­si hank­keen, sum­maa Kin­nu­nen.

Kuva Si­nik­ka Sund­berg

KatriIsopahkala
11.8.2020

Joka heik­koa sor­taa, her­jaa hä­nen Luo­jaan­sa, joka Luo­jaa kun­ni­oit­taa, ar­mah­taa köy­hää. Sa­nanl. 14:31

Viikon kysymys