JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Syy­sin­fon esit­te­lys­sä jul­kai­su­so­vel­luk­sen nimi sekä uu­si ää­ni­te

Uutiset
2.10.2020 15.15

Juttua muokattu:

2.10. 14:35
2020100214354220201002151500
Sunnuntain infotilaisuus paljastaa julkaisusovelluksen nimen ja logon.

Sunnuntain infotilaisuus paljastaa julkaisusovelluksen nimen ja logon.

Alkuperäinen kuva: Juhani Ojalehto

Sunnuntain infotilaisuus paljastaa julkaisusovelluksen nimen ja logon.

Sunnuntain infotilaisuus paljastaa julkaisusovelluksen nimen ja logon.

Alkuperäinen kuva: Juhani Ojalehto

Päi­vä­mies

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) jär­jes­tää sun­nun­tai­na 4. lo­ka­kuu­ta syy­sin­fo­ti­lai­suu­den. Yo­u­Tu­be-li­ve­lä­he­tyk­se­nä lä­he­tet­tä­väs­sä ta­pah­tu­mas­sa SRK ker­too val­mis­teil­la ole­van jul­kai­su­so­vel­luk­sen kuu­lu­mi­sia sekä jul­kis­taa Mu­hok­sen Su­vi­seu­ro­jen lau­lu­ää­nit­teen Rie­muit­se, ty­tär Sii­o­nin.

Syy­sin­fos­sa pal­jas­tuu muun mu­as­sa jul­kai­su­so­vel­luk­sen nimi.

– Jär­jes­tim­me al­ku­ke­säl­lä pal­ve­lun ni­mes­tä kil­pai­lun ja saim­me pal­jon mie­len­kiin­toi­sia eh­do­tuk­sia, kiit­te­lee SRK:n mu­sii­kin ja mark­ki­noin­nin asi­an­tun­ti­ja Sasu Har­ti­kai­nen.

– Lo­pul­li­nen nimi löy­tyi kui­ten­kin muu­ta kaut­ta. Pal­kit­sem­me eh­do­tuk­sis­ta suo­si­tuim­mat myö­hem­min.

Jul­kis­tet­ta­va ää­ni­te on vies­tin­tä­pääl­lik­kö Har­ri Vä­hä­jyl­kän mu­kaan su­vi­seu­ra­lau­lu­ää­ni­te, jota ei ole kui­ten­kaan ää­ni­tet­ty Su­vi­seu­rois­sa.

– Ti­lai­suu­des­ta ei ol­lut tar­koi­tus teh­dä ää­ni­tet­tä, mut­ta pai­kal­le pää­tet­tiin lä­het­tää vii­me het­kel­lä ää­nit­tä­jä. Näin lau­luil­ta saa­tiin tal­len­net­tua.

Kun men­neel­le ke­säl­le kaa­vail­lut Su­vi­seu­rat Reis­jär­vel­lä pe­ruun­tui­vat, uu­si seu­ra­lau­lu­ää­ni­te­kin jäi te­ke­mät­tä.

– Vuot­ta ai­em­min tal­len­net­tu ää­ni­te osoit­tau­tui­kin ar­vok­kaak­si, Vä­hä­jylk­kä ker­too.

Lä­he­tys al­kaa SRK:n Yo­u­Tu­be-ka­na­val­la sun­nun­tai­na kel­lo 14, ja se on kat­sot­ta­vis­sa tal­len­tee­na jäl­ki­kä­teen.

23.10.2020

Hän an­toi Is­ra­e­lil­le la­kin­sa ja käs­ki mei­dän isi­äm­me opet­ta­maan ne lap­sil­leen,

jot­ta tu­le­va­kin pol­vi ne tun­ti­si, jot­ta vas­te­des syn­ty­vät­kin ne op­pi­si­vat ja ker­toi­si­vat omil­le lap­sil­leen. Ps. 78:5–6

Viikon kysymys