JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tal­koot käyn­nis­ty­vät Py­hä­jo­en su­vi­seu­ra-alu­eel­la

Uutiset
4.4.2014 10.00

Py­hä­jo­en su­vi­seu­roi­hin on ai­kaa vie­lä kol­mi­sen kuu­kaut­ta, mut­ta seu­ra-alu­eel­la käyn­nis­tel­lään jo tal­koi­ta.

Var­si­nai­nen ra­ken­ta­mi­nen al­kaa pää­o­sin tou­ko­kuus­sa, jol­loin telt­to­jen ja ra­ken­nus­ten pys­ty­tys aloi­te­taan. Huh­ti­kuus­sa ta­va­roi­ta siir­re­tään va­ras­tois­ta ken­täl­le ja ra­ken­nus­paik­ko­ja mer­ki­tään maas­toon. Päi­vä- ja il­ta­tal­koot al­ka­vat laa­ja­mit­tai­ses­ti tou­ko­kuus­sa, jol­loin pai­kal­la on joka ar­ki­päi­vä työn­joh­to ja opas­tus. Täl­löin aloi­te­taan telt­to­jen ja ra­ken­nus­ten pys­ty­tys.

Su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­tio toi­vot­taa kent­tä­tal­koi­siin kaik­ki ter­ve­tul­leik­si. Vii­kon­lop­pui­sin tal­koo­lai­sia odo­te­taan pai­kal­le jopa yli 300. Ra­vin­to­la­toi­mi­kun­ta jär­jes­tää tal­koo­lai­sil­le muo­ni­tuk­sen.

Lä­hi­ky­lien asuk­kaat ovat lah­joit­ta­neet tal­ven ai­ka­na lä­hes tu­hat tuk­kia su­vi­seu­ro­jen hy­väk­si. Tuk­ke­ja käy­te­tään su­vi­seu­ro­jen kent­tä­ra­ken­tei­siin, ku­ten sil­toi­hin ja ra­ken­nuk­siin. Ky­läyh­dis­tys huu­to­kaup­paa käy­te­tyn puu­ta­va­ran su­vi­seu­ro­jen jäl­keen.

Jos voit tar­jo­ta ma­joi­tus­ti­laa su­vi­seu­ra­vie­rail­le, ti­lo­ja voi tar­jo­ta vuok­ral­le osoit­tees­sa www.su­vi­seu­rat.fi. Ma­joi­tus­koh­teik­si so­pi­vat lä­hi­a­lu­ei­den oma­ko­ti­ta­lot, ke­sä­mö­kit ja huo­neis­tot sekä asun­to­vau­nut ja -au­tot.

Su­vi­seu­ra­val­mis­te­lu­jen ete­ne­mis­tä voi seu­ra­ta su­vi­seu­ro­jen net­ti­si­vuil­ta osoit­tees­ta www.su­vi­seu­rat.fi.

Ku­vat: Kari Ven­ga­sa­ho ja Mar­kus Leh­ti­nie­mi

Ku­vat su­vi­seu­ra­tal­kois­ta Pu­das­jär­vel­tä vuo­del­ta 2013 ja Lo­pel­ta vuo­del­ta 2012.