JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tal­vi­so­ta päät­tyi 80 vuot­ta sit­ten

Uutiset
13.3.2020 8.45

Juttua muokattu:

13.3. 16:27
2020031316271420200313084500

Tä­nään tu­lee ku­lu­neek­si 80 vuot­ta tal­vi­so­dan päät­ty­mi­ses­tä. Sen muis­tok­si kir­kon­kel­lot soi­vat ym­pä­ri maan kel­lo 10.55.

Val­ta­kun­nal­li­nen muis­to­het­ki Hel­sin­gin tuo­mi­o­kir­kos­sa on pe­rut­tu ko­ro­na­vi­ruk­sen le­vi­ä­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si, mut­ta Hel­sin­gin tuo­mi­o­kir­kon por­tail­le sy­ty­te­tään 105 kynt­ti­lää kou­lu­lais­ten toi­mes­ta – yk­si so­dan jo­kais­ta päi­vää koh­den.

Oi Her­ra, kor­kein val­ti­aam­me,

kan­saam­me kait­se, ar­mah­da.

Hen­gel­läs siu­naa pää­mies maam­me

ja esi­val­taa joh­da­ta.

Suo val­lan­käyt­töön vii­saut­ta

ja vas­tuun miel­tä, rak­kaut­ta.

Oi Her­ra, siu­naa Suo­men kan­sa,

tee sii­tä pal­ve­li­ja­si,

se et­tä tääl­lä toi­mis­san­sa

si­nua ai­na kuu­li­si.

Suo mie­li us­kol­li­nen meil­le,

var­je­lus Suo­men hei­mon teil­le.

(Vir­si 579:1–2.)

Ohei­set ku­vat ovat SA-ku­via, jot­ka on otet­tu 13.3.1940.

18.9.2020

Syn­tim­me ovat meil­le lii­an ras­kaat, mut­ta sinä an­nat ne an­teek­si. Au­tu­as se, jon­ka sinä va­lit­set! Hän saa tul­la luok­se­si ja asua py­hä­kös­sä­si. Ps. 65:4–5

Viikon kysymys