JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tuh­ka­kes­ki­viik­ko­na pu­keu­dut­tiin säk­kiin ja si­ro­tel­tiin pään pääl­le tuh­kaa

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
6.3.2019 12.54

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302442320190306125400

Tuh­kan si­rot­te­le­mi­nen pään pääl­le on ka­tu­muk­sen ja pa­ran­nuk­sen ver­taus­ku­va. Ny­kyi­sin tuh­ka­kes­ki­vii­kon ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­sa on al­ka­nut yleis­tyä jo kes­ki­a­jal­la al­ka­nut pe­rin­ne, ris­tin piir­tä­mi­nen ot­saan tuh­kal­la.

Jois­sa­kin kir­kois­sa on ta­pa­na, et­tä seu­ra­kun­ta­lai­set pol­vis­tu­vat alt­ta­ril­le, ja pap­pi kos­ket­taa kun­kin ot­saa tuh­kal­la lau­su­en: "Teh­kää pa­ran­nus ja us­ko­kaa pe­las­tuk­sen sa­no­ma" tai "Muis­ta ih­mi­nen, et­tä olet tomu ja to­muun olet jäl­leen tu­le­va". Näin ka­tu­muk­seen on lii­tet­ty muis­tu­tus ih­mi­sen ka­to­a­vai­suu­des­ta.

Tuh­ka­kes­ki­viik­koa vie­te­tään ai­na las­ki­ais­sun­nun­tai­ta seu­raa­va­na kes­ki­viik­ko­na ja sii­tä al­kaa pää­si­säis­sun­nun­tai­hin saak­ka kes­tä­vä 40 ar­ki­päi­vän mit­tai­nen paas­to­nai­ka. Lu­te­ri­lai­ses­sa kir­kos­sa ei ole paas­to­sään­tö­jä, mut­ta mo­net paas­to­a­vat va­paa­eh­toi­ses­ti. Kris­til­li­nen paas­to on pe­rin­tei­ses­ti tar­koit­ta­nut pi­dät­täy­ty­mis­tä tie­tyis­tä ruu­is­ta tai nau­tin­nois­ta.

Ny­ky­ai­ka­na paas­tol­la voi ol­la mon­ta muo­toa ja en­tis­tä enem­män kes­ki­ty­tään hen­ki­seen hy­vin­voin­tiin ja rau­hoit­tu­mi­seen. Paas­to­nai­ka voi myös ol­la pyr­ki­mys­tä yk­sin­ker­tai­seen elä­män­tyy­liin. Kii­rei­sen ar­jen kes­kel­lä voi py­säh­tyä miet­ti­mään, mikä on it­sel­le tär­ke­ää ja mitä epä­o­len­nais­ta voi siir­tää syr­jään.

Ku­vi­tus­ku­va: San­na Krook / Kir­kon ku­va­pank­ki

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys