JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

”Tul­tiin Su­vi­seu­roi­hin!”

Päivämies
Uutiset
25.4.2017 6.55

Juttua muokattu:

1.1. 11:14
2020010111141320170425065500

Au­rin­koi­ses­sa ke­vät­tal­ven kir­pe­äs­sä aa­mus­sa ko­koon­nut­tiin Por­nais­ten Lauk­kos­kel­la pulk­ka­py­hä­kou­luun. 4-vuo­ti­aal­le Ro­meo Vä­hä­kan­kaal­le tämä py­hä­kou­lu oli ai­van eri­tyi­nen ilon ai­he. Rank­ko­jen leu­ke­mi­a­hoi­to­jen ta­kia hän ei ole voi­nut osal­lis­tua seu­roi­hin tai py­hä­kou­lui­hin puo­leen­tois­ta vuo­teen. Ku­vas­sa Ro­meo on pul­kas­sa kes­kim­mäi­se­nä.

Kun Ro­meo py­hä­kou­luun tul­les­saan näki tiel­lä toi­set lap­set, hän huu­si:

– Tul­tiin Su­vi­seu­roi­hin!

Nin­na Mä­en­pää piti py­hä­kou­lun pel­lol­la, mäen har­jal­la. Lap­set is­tui­vat pul­kis­sa ja kel­kois­sa opet­ta­jan ym­pä­ril­lä.

Kuu­lim­me Raa­ma­tun ker­to­muk­sen sii­tä, kuin­ka Jo­han­nes Kas­ta­ja kas­toi Jee­suk­sen Jor­da­nil­la Ju­ma­lan tah­don mu­kai­ses­ti. Ju­ma­lan Hen­ki las­keu­tui kyyh­ky­sen ta­voin Jee­suk­sen pääl­le, ja tai­vaas­ta kuu­lui ää­ni: ”Tämä on mi­nun ra­kas Poi­ka­ni, jo­hon minä olen miel­ty­nyt” (Matt. 3:13–17).

Py­hä­kou­luun oli tul­lut noin 40 las­ta ja hei­dän van­hem­pan­sa. Ru­kouk­sem­me on, et­tä me kaik­ki sai­sim­me Ro­meo-po­jan ta­voin säi­lyt­tää sy­dä­mis­säm­me evan­ke­liu­min kai­puun.

Teks­ti: Mik­ko Hä­mä­läi­nen

Ku­vat: Tee­mu Ha­ka­la

12.7.2020

Jee­sus sa­noi Pie­ta­ril­le: "Sinä olet Pie­ta­ri, ja täl­le kal­li­ol­le minä ra­ken­nan kirk­ko­ni. Sitä ei­vät tuo­ne­lan por­tit voi­ta. Minä olen an­ta­va si­nul­le tai­vas­ten val­ta­kun­nan avai­met." Matt. 16:18-19

Viikon kysymys