JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Us­ko yh­dis­tää vie­raal­la maal­la kul­ki­jat

Uutiset
18.6.2019 6.39

Pie­ni val­koi­nen kirk­ko vuo­ren rin­teel­lä Mi­ja­sis­sa on täyt­ty­nyt lau­lu­seu­roi­hin saa­pu­neis­ta ih­mi­sis­tä.

Pen­keis­sä is­tuu kai­ke­ni­käi­siä us­ko­vai­sia, ai­van pie­niä lap­sia ja mei­tä iäk­kääm­pi­ä­kin.

”Au­rin­kom­me ylös nou­si, pais­taa voit­to­vuo­rel­la. Läm­min valo siel­tä lois­taa, su­rut, mur­heet ha­jot­taa.” (SL 42.)

San Antonin kirkko Mijasissa Espanjassa täyttyi lauluseurojen osallistujista.

San Antonin kirkko Mijasissa Espanjassa täyttyi lauluseurojen osallistujista.

Au­rin­ko­ran­ni­kol­la on pie­ni us­ko­vais­ten yh­tei­sö, joka ko­koon­tuu vii­koit­tain seu­roi­hin tai lau­lu­seu­roi­hin, sil­loin kun pu­hu­jaa ei ole pai­kal­la. Yleen­sä seu­rat ovat Fu­en­gi­ro­las­sa suo­ma­lai­sen seu­ra­kun­nan seu­ra­kun­ta­ta­lol­la.

Seu­ra­vie­rai­ta on 50–100. Li­säk­si vii­koit­tain voi har­ras­taa yh­des­sä muun mu­as­sa ky­läi­lyä, eri­lai­sia pal­lo­pe­le­jä, va­el­ta­mis­ta vuo­ril­la, lenk­kei­lyä, juok­se­mis­ta ja pyö­räi­lyä.

Use­at ovat tul­leet Au­rin­ko­ran­ni­kol­le työn tai ter­vey­den ta­kia. Tääl­lä ei tar­vit­se tal­vel­la pe­lä­tä liuk­kai­ta ke­le­jä ei­kä pak­ka­sia. Ast­mai­sen­kin on help­po hen­git­tää rai­tis­ta meri-il­maa.

Mijas on ikivanha historiallinen kylä vuorenrinteellä.

Mijas on ikivanha historiallinen kylä vuorenrinteellä.

Us­ko yh­dis­tää vie­raal­la maal­la kul­ki­jat, ti­la­päis­kä­vi­jät tai pi­tem­pään alu­eel­la asu­vat. Tu­ris­tit ote­taan läm­pi­mäs­ti vas­taan ja mu­kaan toi­min­taan. Us­ko­vais­ten kans­sa­käy­mi­nen on tii­vis­tä, lä­heis­tä ja läm­min­tä.

Lau­lu­seu­ro­jen lo­puk­si lau­lam­me il­ta­lau­lun (SL 319). ”Siu­naa mei­tä kaik­kia, ole tur­va­nam­me. Var­je­luk­see­si me saam­me jät­tää ko­din, isän­maam­me. Si­nuun us­kal­lam­me.”

Teks­ti ja ku­vat: Kirs­ti Ku­pa­ri

17.2.2020

He­rää, Her­ra! Mik­si nu­kut? Nou­se, älä iäk­si hyl­kää! Nou­se aut­ta­maan mei­tä, lu­nas­ta mei­dät ar­mo­si täh­den! Ps. 44:24,27

Viikon kysymys